Propolisin Astım Üzerine Pozitif Etkisi

2014 yılında Brezilya’da Maranhao Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada propolisin astım üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolisin oral alımının farelerde astım patolojisini azalttığı belirlenmiştir. Propolisin bunu enflamatuar hücrelerin alveolar boşluğa girişini ve alerjik enflamasyonun sistemik ilerlemesini engelleyerek gerçekleştirdiği ortaya konulmuştur. (1)   2003 yılında Mısır’da Cairo Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis astım hastaları üzerinde 2 ay boyunca…