• TÜGİDER
  • Gıda Mühendisleri Odası
  • KAGİDER, Kadın Girişimcileri Derneği
  • Doğal Hayatı Koruma Vakfı
  • International Honey Commission (IHC) Üyeliği
  • EFSA (European Food Safety Authority – Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi)
  • Türkiye’de Standardizasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi Projesi Kapsamında Gıda

Ürünleri Ayna Komitesi Üyeliği

  • Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği Komitesi Üyeliği
  • ISO Royal Jelly Standart Oluşturma Komisyon Üyeliği
  • Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi’nin 4. Komponenti, Sektör Spesifik Talimatlarının (Yönergelerin) Hazırlanması, Dağıtımı ve Tanıtımı ile İlgili Bal Sektörü için İyi Hijyen Uygulamaları Kılavuzu Çalışma Grubu Üyeliği
  • Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi’nin 4. Komponenti, Sektör Spesifik Talimatlarının (Yönergelerin) Hazırlanması, Dağıtımı ve Tanıtımı ile İlgili Toplu Satış Yerleri Çalışma Grubu Üyeliği