Arı sütü, arıların kendi vücutlarından salgıladıkları, çok değerli bir arı ürünüdür. Arılar tarafından; kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kullanılır. Kovandaki işçi arılar yalnızca 45 gün yaşarken; hayatı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı 5-7 yıl arası yaşar.  Diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar.

Arı sütü, bileşiminde B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6), çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içerir. Bunun yanında; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA diye adlandırdığımız bileşenleri de içerir.

Bu çok faydalı bileşenler ile arı sütü; performans ve zindeliği arttırarak gün içerisinde daha enerjik hissetmeye yardımcıdır ve bağışıklığı destekleyici özellik göstermektedir. Arı sütü çocuklarda; büyüme, gelişme, bedensel ve zihinsel fonksiyonları destekler. Aynı zamanda iştah düzenleyici özellikte gösterir. Yetişkinlerde ise; kolajen sentezini arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca kadınlarda yumurta, erkeklerde sperm kalitesi ve sayısını arttırıcı özelliğinden dolayı da infertilite (kısırlık) tedavisine destek olarak kullanılabilir.

Arı Sütü ve İnfertilite

2008 yılında Sohag Üniversitesi’nde infertilite (kısırlık) tedavisinde arı sütü ve ham balın etkilerinin araştırıldığı çalışmaya; 99 Astenospermili (sperm hareketsizliğine bağlı) çift katılmıştır. Çalışmanın sonucunda bu durumu tedavi etmenin basit ve etkili yolunun, arı sütü ve ham balın intravajinal uygulaması olduğu belirlenmiştir.

Kaynak: Abdelhafiz, A. T., Muhamad, J. A., “Midcycle pericoital intravaginal bee honey and royal jelly for male factor infertility,“ International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2008, 101(2), 146-149.

Arı Sütü ve İnfertilite

2018 yılında Kermanshah Üniversitesi’nde arı sütünün infertilite tedavisi üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmaya; 32 rat katılmış, ratlardan; 3’ü deney grubunu,1’i ise kontrol grubu olacak şekilde 4 gruba ayrılmıştır. Deney gruplarına 14 gün boyunca sırasıyla 50 mg/kg/gün arı sütü, 75 mg/kg/gün arı sütü ve 100 mg /kg/gün arı sütü verilmiş, kontrol grubuna ise sadece 0.5 ml distile su verilmiştir. Çalışmada; deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmış ve arı sütü takviyesi alan ratların yumurtalarında büyüme ve gelişme olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak tedaviye destek olarak düzenli arı sütü tüketiminin doğurganlık arttırıcı etkisi olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: Ghanbari E, Khazaei M, Nejati V, “Royal Jelly Promotes Ovarian Follicles Growth and Increases Steroid Hormones in Immature Rats.” Int J Fertil Steril. 2018 Jan;11(4):263-269

Arı Sütü ve Sporcularda Kullanımı

2009 yılında Nis Üniversitesin’de yapılan çalışmada; Genç futbolcuların arı sütü kullanmalarının antrenmana adaptasyonu ve yorgunluk sürecini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmaya 12 yaşındaki 25 futbolcu katılmış; katılımcılardan 15 kişi deney grubunu, 10 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubuna 2 ay boyunca her gün düzenli olarak arı sütü verilmiş, kontrol grubu ise hiç arı sütü takviyesi almamıştır. Futbolcular iki ay boyunca düzenli antrenman yapmış ve sınavlara tabi tutulmuşlardır. Çalışmanın sonucunda, arısütü almayan kontrol grubunda değişiklik görülmezken, arısütü alan futbolcuların 2 ay içerisindeki ilk ve son vücut ölçümlerine göre, boylarında 1.66 cm uzama, kaslarında %2.13 artış olduğu, yağ bileşenlerinde ise %2.76 azalma olduğu tespit edilmiştir.

Kaynak: Joksimović A, Stanković D, Joksimović I, molnar S, Joksimović S, Royal jelly as a supplement for young football players, Sport Science, 2 (2009) 1: 62-67.

Arı Sütü ve SLE (Sistemik Lupus Eritematozus’lu) Çocuklar

2016 yılında Assiut Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada; kronik, sebebi bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus’lu (SLE), çocuklarda arı sütü kullanımının hastalığın seyri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 40 çocuk katılmış; Katılımcılardan 20 kişi deney grubunu, 20 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu arı sütü alırken, kontrol grubu hiç arı sütü almamıştır. Çalışmanın sonucunda; arı sütü takviyesi alan grubun bağışıklık hücrelerinin sayısında artış olmuştur. Bu da arı sütünün bağışıklık üzerine önemli rol oynadığını ortaya koymuş ve hastalığın semptomlarının azalmasında etkili olmuştur.

Kaynak: Zahran A, Elsayh K, Saad K, Eloseily E, Osman N, Alblihed M, Badr G, Mahmoud M, “Effects of royal jelly supplementation on regulatory T cells in children with SLE “, Food & Nutrition Research 2016.

Arı Sütü ve Diyabet

2012 yılında Tebriz Üniversitesi’nde yapılan çalışmada; Tip 2 diyabetli kadınlarda arı sütü takviyesinin vücut ağırlığı, toplam günlük enerji ve makro besin alımları üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya 30-65 yaş aralığında, tip 2 diyabetli aynı zamanda fazla kilolu (vücut kitle indeksi (BKİ) 25-30 kg/m²) 50 gönüllü birey katılmıştır. Katılımcılardan 25 kişi deney grubunu, 25 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubuna 8 hafta boyunca 1000 mg arı sütü verilirken, kontrol grubu ise arı sütü takviyesi almamıştır. Her iki grubunda 3 günlük besin tüketimleri kayıt altına alınmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda arı sütü takviyesi alan grubun vücut ağırlığında azalma görülürken (72.45 ± 4.42 ve 71.00 ± 6.44 kg), kontrol grubunun vücut ağırlığında ise artış görülmüştür (73.02 ± 6.44 ve 73.52 ± 6.80 kg). Çalışmanın sonucunda; arı sütü tüketiminin, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak, diyabetik hastaların kilo kontrolünde faydalı olabileceği belirtilmiştir.

Kaynak: Pourmoradian S, Mahdavi R, Mobasseri M, Faramarzi E, Mobasseri M, “Effects of Royal Jelly Supplementation on Body Weight and Dietary Intake in Type 2 Diabetic Females,“ Health Promotion Perspectives, Vol. 2, No. 2, 2012; P: 231-235.

Arı Sütü ve Diyabet

Japonya’da Nihon Üniversitesi’nde yapılan bir bilimsel calışmada arı sütünün diyabetik ratlarda inflamasyon, kan şekeri ve kolajen sentezine etkisi araştırılmıştır. 4 gruba ayrılan ratlardan ilk 3 gruba sırasıyla, vücut ağırlıkları başına günde 10, 100 ve 1000 mg arı sütü verilmiştir. 4. Grup kontrol olarak tutulup, hiç arı sütü verilmemiştir. 4 hafta sonunda, arı sütü takviyesi alan ratların vücutlarında kolajen sentezinin arttığı ve yaralarının daha çabuk iyilestiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak arı sütünün vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğu, cildi beslediği ve yaraların iyileşme sürecini kısalttığı belirtilmiştir.

Kaynak: Fujii A, Kobayashi S, Kuboyama N, Furukawa Y, Kaneko Y, Ishihama S, Yamamoto H, Tamura T, “Augmentation of Wound Healing by Royal Jelly in Streptozotocin-Diabetic Rats,“ Japan J, Pharmacol, 53, 331-337.