• Kitap, Arı Ürünleri Üretiminde İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi, 2012.
 • Kitap, Bal Sektörü için İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi, 2009.
 • Kitap içinde bölüm, “Ballı Yazılar”, 2010.
 • Effect of honey on bacterial translocation and intestinal morphology in obstructive jaundice, Cem Gencay, Sibel Serin Kilicoglu, Kemal Kismet, Bulent Kilicoglu, Serap Erel, Sabahattin Muratoglu, Asli Elif Sunay, Esra Erdemli, Mehmet Ali Akkus, Phytotheraphy Research, Res.22, 2008. (20 citations)
 • “Effect of Honey on Intestinal Morphology: Intraabdominal adhesions and anastomotic healing”, Avni Göllü, Kemal Kismet, Bulent Kilicoglu, Serap Erel, Mehmet Alpaslan Gönültaş, Asli Elif Sunay, Mehmet Ali Akkus, Phytotheraphy Research, Res.22, 2008. (8 citations)
 • Effect of Propolis on Oxidative Stress and Histomorphology of Liver Tissue in Experimental Obstructive Jaundice. Kemal Kismet, Mehmet Zafer Sabuncuoglu, S.S. Kilicoglu, B.Kilicoglu, Erdinc Devrim, S. Erel, Aslı Elif Sunay, Esra Erdemli, İlker Durak, Mehmet Ali Akkus, European Surgical Research 41(2):231-7. (15 citations)
 • “The ultrastructural research of liver in experimental obstructive jaundice and effect of honey”, Bulent Kılıcoglu, M.D.a,*, Cem Gencay, M.D.a, Kemal Kısmet, M.D.a,Sibel Serin Kılıcoglu, M.D.b, Imge Erguder, M.D.c, Serap Erel, M.D.a,Asli Elif Sunay, Ph.D.d, Esra Erdemli, M.D.e, Ilker Durak, Ph.D.c, Mehmet Ali Akkus, M.D.a, The American Journal of Surgery 195 (2008) 249–256. (29 citations)
 • “Propolis reduces bacterial translocation and intestinal villus atrophy in experimental obstructive jaundice” Mehmet Zafer Sabuncuoglu, Kemal Kismet, Sibel Serin Kilicoglu, Bulent Kilicoglu, Serap Erel, Sabahattin Muratoglu, Asli Elif Sunay, Esra Erdemli, Mehmet Ali Akkus, World J Gastroenterol 2007 October 21; 13(39): 5226-5231. (8 citations)
 • “Current Situation of Residues of Naphthalene in Honey from Turkey”, Aslı Elif Sunay, Ufuk Alpat, İkinci Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi – TÜBİTAK,İstanbul,24-26/10/2007.
 • “Balda Orijin Tespiti” Yüksek Lisans Tezi – İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü,2006.
 • “Balda Antibiyotik Kalıntıları Problemi”, Uludağ Arıcılık Dergisi; 6 (4) 143-148, Kasım 2006.
 • “Determination Of Geographical Origin In Honey” – Apimondia Congress – 21-26 Ağustos Dublin-Irlanda,2005.
 • “Balda Kalite Problemleri” – 1st International Food and Nutrition Congress: Food Safety and Quality Through The Food Chain – TÜBİTAK Marmara Research Centre Food Institute – İstanbul –Türkiye,15-18/06/2005.
 • “Residues of Naphthalene in Honey from Turkey” – Apimondia Symposium” Prevention of residues in honey 2” Celle, Germany,27-28/04/2004.
 • Veterinary Drug Residues In Foods And Their Analyses, Aslı Elif Sunay, Neşe Şahin and Artemis Karaali, 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Türkiye, 30/10-02/11/2003.
 • “Türkiye’de ve Dünya’da Bal Üretimi, Ticareti ve Karşılaşılan Sorunlar ”-II.Marmara Arıcılık Kongresi Kitapçığı. Yalova, Türkiye,28-30/04/2003.
 • Toydemir, G., Capanoglu, E., Kamiloglu, S., Firatligil-Durmus, E., Sunay, A.E., Samanci, T. and Boyacioglu, D. (2015). Effects of honey addition on antioxidative properties of different herbal teas, Polish Journal of Food and Nutrition Science, 65(2): 127-135.
 • Yesiltas, B., Capanoglu, E., Firatligil-Durmus, E., Sunay, A.E., Samanci, T. & Boyacioglu, D. (2014). Investigating the in-vitro bioaccessibility of propolis and pollen using a simulated gastrointestinal digestion System, Journal of Apicultural Research, 53(1): 101-108.

 

 

Sözlü Sunumlar ve Poster Sunumlar

 1. “Healty Living Platform with Honey and Other Bee Products” IHC Sempozyumu,

Braganca Portekiz, 8-11.09.2012

 1. “ Arı Platformu Projesi” Arı Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri Sempozyumu, İTÜ

Süleyman Demirel Kültür Merkezi,05.07.2012

 1. “Arı ürünlerinin fonksiyonel özellikleri ve sağlık üzerine etkileri” , International Food

Congress Novel Approaches in Food Industry, Çeşme, İzmir, 26-29.05.2011

 1. “ İç kalite kontrol laboratuvarlarında metot validasyonu” Turklab-Eurolab Konferansı,

Greenpark Otel Taksim 13.04.2011

 1. “Krem Bal Projesi” Tübitak Başarı Öyküleri Paylaşım Günleri, İstanbul Swiss The

Bosphorus,22.04.2011

 1. “ Bal ve Gıda Güvenliği – Araştırma Geliştirmenin Önemi”, İTÜ Gıda Mühendisliği

Öğrenci Kongresi- Gıda Güvenliği,İTÜ, 06-07.05.2010

 1. Bal Ticaretinde İzlenebilirliğin Sağlanması ve Önemi,4.Marmara Arıcılık

Konferansı,Çanakkale,02-04/12/2010.

 1. Bal Sektöründe Gıda Güvenliği ve İnnovasyon,2.Gıda Güvenliği Kongresi,09/12/2010.
 2. Çam Balı Ticaretinde İzlenebilirliğin Sağlanması ve Önemi,2.Uluslararasi Muğla

Arıcılık ve Çam Balı Kongresi,Muğla,05-08/10/2010

 1. Doğal ve Sağlıklı Bal Nedir? Nasıl Anlaşılır?,Eskişehir Seyitgazi Bardakçı Köyü

Canlandırma pr. 14/09/2010.

 1. Mikrotory Beekeeping in Turkey and Related Problems, Eurbee 2010(Avupa Arı Bilimi

Konferansı),ODTÜ,07-09/09/2010.

 1. Determination of Origin in Honey By Aroma Profile Analyses,Eurbee 2010(Avupa Arı

Bilimi Konferansı),ODTÜ,07-09/09/2010.

 1. Stucture of beekeping in Turkey,Hacettepe Üniversitesi,Uluslararası VI. Coloss

Konferansı,04-06/09/2010.

 1. Arılardan Soframıza Gelen Sağlık,1.Dünya Arıcılık Günü Altın Yağmuru,Hacettepe

Üniversitesi,28/05/2010.

 1. Kaliteli bal Üretimi için dikkat edilmesi gereken konular ve Arılardan soframıza gelen

sağlık,Hayrabolu öğretmenevi,06/07/2010.

 1. Gıda Sektöründe İnnovasyon,Sabancı Üniversitesi,30/06-02/07/2010.
 2. Bal ve Gıda Güvenliği; Araştırma ve Geliştirmenin Önemi,İTÜ Gıda müh.öğr. kongresi

gıda güvenliği,İTÜ,07/05/2010.

 1. Türkiye’de Bal Üretimi ve Balların Bölgesel Özellikleri,Geleneksel Gıdalar

Sempozyumu,Namık kemal Üniversitesi,16/04/2010.

 1. What is sa… Turkey, Relevant Quality Problem?,Apimondia Fransa,15-20/09/2009.
 2. Valuable tool for new product development,Apimondia Fransa,15-20/09/2009.
 3. Stucture of beekeping in Turkey,Apimondia Fransa,15-20/09/2009.
 4. “Bal sektörü için iyi hijyen uygulamaları eğitimi, Istanbul / Turkey,09/06/2009.
 5. “Characterization of Turkish Pine Honey”, TÜBİTAK,25/04/2009.
 6. “Authenticity and Sensorial Properties of Pine Honey from Turkey”, 1st Honeydew

Honey Symposium, Bulgaria,01-03/08/2008.

 1. Poster, A. E. Sunay and U. Alpat, “A Three Year Programme for Monitoring Residues of

Naphthalene in Pine Honey in Turkey”, 1st World Honeydew Honey Symposium,

Bulgaria,01/08/2008.

 1. A. E. Sunay and Prof. Dr. Boyacıoğlu, “Amino asit profili ile balda orijin tespiti”, 10.

Turkiye Gıda Kongresi, Erzurum / Türkiye,01/05/2008.

 1. Poster,Prof. D. Boyacıoglu, A. E. Sunay, and G. Akdogan, “Determination of Sensual

Differences of Honey by Region”, 10th Turkey Food Congress, Erzurum /

Turkey,01/05/2008.

 1. “Veteriner İlaç Kalıntılarının LCMSMS ile Analizi” Waters Gıda Güvenliği Semineri,

İstanbul,30/04/2008.

 1. “Türkiye’de Bal ihracatında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” TAYEK Ege Dilimi

Hayvancılık Grubu 2008 Yılı Bilgi Alışveriş Toplantısı,Menemen-İzmir,15/04/2008.

 1. “Authenticity Problems in the Local and World Honey Market”, İkinci Uluslararası Gıda

ve Beslenme Kongresi – TÜBİTAK, İstanbul,24/26/10/2007.

 1. Poster,A. E. Sunay and U. Alpat, “Current Situation of Residues of Naphthalene in

Honey from Turkey”, 2nd International Congress on Food and Nutrition, Istanbul /

Turkey,24.10.2007.

 1. “Monitor and Control Residues in Turkish Honey” Uluslararası Bal Komisyonu

Toplantısı,Prag,15.09.2006.

 1. “Türk Ballarında Tanımlayıcı Analiz ve Profil Testi” 9. Türkiye Gıda Kongresi, Abant

İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu,24-26/05/2006.

 1. Poster,A. E. Sunay and Prof. D. Boyacıoglu, “Descriptive Analysis and Profile Test in

Turkish Honey”, 9th Turkey Food Congress, Abant İzzet Baysal University, Bolu /

Turkey,24-26/05/2006.

 1. Poster,A. E. Sunay, “Determination of Geographical Origin in Honey”, Apimondia

Congress, Dublin / Irland,21-26/08/2005.

 1. Poster,A. E. Sunay, “Quality Problems in Honey”, 1st International Food and Nutrition

Congress, TÜBİTAK Marmara Research Center Food Institute, Istanbul / Turkey, 15-

18/06/2005.

 1. “Balla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri” – Gıda Fuarı – CNR Uluslararası Fuar Merkezi,

15/09/2005.

 1. “Kaliteli Bal Nasıl Anlaşılır” – Private Label Fuarı- CNR Uluslararası Fuar

Merkezi,15/04/2005.

 1. “Residues of Naphthalene in Honey from Turkey” – Apimondia Symposium” Prevention

of residues in honey 2” Celle, Germany,27-28/04/2004.

 1. Poster,A. E. Sunay, “Residues of Naphthalene in Honey from Turkey”, Apimondia

Symposium “Preventing Residues in Honey 2” Celle / Germany,27-28/04/2004.

 1. Poster,A. E. Sunay, N. Sahin, and A. Karaali, “Veterinary Drug Residues in Food and

Their Analyses”, 5th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya /

Turkey,30/10-02/11/2003.

 1. Poster,A. E. Sunay, “Problems of Honey Production and Trade in Turkey and in the

World”, 2nd Marmara Beekeeping Congress, Yalova / Turkey,28-30/04/2003.

 1. “Türkiye’de ve Dünya’da Bal Üretimi, Ticareti ve Karşılaşılan Sorunlar ”-II.Marmara

Arıcılık Kongresi,Yalova, Türkiye,28-30/04/2003.