1. Balda Yörelere göre Hile, Kalıntı ve Orijin Tespiti Projesi (2004–2007, TÜBİTAK-TEYDEB): Aslı Elif Tanuğur Samancı tarafından hazırlanarak yürütülen bu projenin toplam bütçesi 1.850.00 USD’dir. Proje TÜBİTAK-TEYDEB tarafından en başarılı gıda projesi seçilmiş ve ayrıca Eurowards Türkiye ile İstanbul Ticaret Odası tarafından da ödüllendirilmiştir.
  2. Kristal Balı Eritme Santrali Projesi (2006–2007, TÜBİTAK-TEYDEB): Bu proje TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş ve proje sonunda geliştirilen cihaza faydalı model tescili alınmıştır.
  3. Coğrafi ve Bitkisel Orijinli Balların Kristalleşme Özelliklerinin Tespit Edilerek Krem Bal Olarak Değerlendirilmesi Projesi (2007–2009, TÜBİTAK-TEYDEB): Bu proje TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş ve gıda alanında en başarılı projeler arasında gösterilmiştir.
  4. Developing European standards for bee pollen and royal jelly: quality, safety and authenticity (Avrupa Birliği 7 çerçeve 2009): Uluslararası ve çok ortaklı bu projede, arısütü ve polen için Avrupa Birliği standartları oluşturulması adına çalışma yürütülmüştür.
  5. Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu (2011-2012, İstanbul Kalkınma Ajansı) : Bu proje İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı mali destek programı kapsamında %80 oranında desteklenmiştir. Toplam 17 kar amacı gütmeyen kurumun ortak ve iştirakçi olarak yer aldığı projede, bir yıl gibi kısa bir sürede üç ayrı üniversite tarafından Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmiş, dört kitap basılmış, bir belgesel çekilerek televizyon kanallarında gösterimi sağlanmış, bir sempozyum, üç eğitim etkinliği düzenlenmiştir. Projede yapılan çalışmalar, gerek yazılı ve görsel basında yer almış, gerekse çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuştur. Proje İSTKA tarafından örnek projeler arasında gösterilmektedir. Aslı Elif Tanuğur Samancı, projenin yazarıdır ve proje koordinatörü olarak görev yapmıştır.
  6. Kovanımı İzliyorum (2013-2014 / İSTKA): İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu proje kapsamında, İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi iş birliğiyle kovanları uzaktan izleyen bir elektronik cihaz geliştirilmiştir.
  7. Propolisin duyusal, biyolojik ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılarak insan tüketimine uygun nitelik kazandıracak proses yöntemlerinin geliştirilmesi (2013-2015 / KOSGEB): Aslı Elif Tanuğur Samancı tarafından gerçekleştirilen bu proje KOSGEB tarafından desteklenmiştir. Bu proje ile ülkemize Çin’den ithal edilen propolisin ilk kez yerli üretimi başlatılmıştır.
  8. Sürülebilir ve Fonksiyonel Nitelik Kazandırılmış, Doğal, Ballı Karışım Ürünlerinin Geliştirilmesi (2014-2016 / TÜBİTAK-TEYDEB): Bu proje ile Dünya’da ilk kez ilave yağ, şeker, koruyucu katkı maddesi içermeyen propolisli, ballı çerezli karışımlar geliştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen Kakao-Fındık-Ham Bal-Propolis karışım ürünü ABD Sofi Awards’ta yeni ürün kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bir diğer ürün, Antep Fıstığı-Leblebi-Ham Bal-Propolis ise Dünya Arıcılar Birliği tarafından Apimondia Altın Madalya ödülüne layık görülmüştür.