2014 yılında Brezilya’da Maranhao Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalışmada propolisin astım üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolisin oral alımının farelerde astım patolojisini azalttığı belirlenmiştir. Propolisin bunu enflamatuar hücrelerin alveolar boşluğa girişini ve alerjik enflamasyonun sistemik ilerlemesini engelleyerek gerçekleştirdiği ortaya konulmuştur. (1)

 

2003 yılında Mısır’da Cairo Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis astım hastaları üzerinde 2 ay boyunca uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis alan hastaların gece ataklarının görülme sıklığı ve şiddetinde belirgin azalma ve solunum fonksiyonlarında iyileşme gözlemlenmiştir. (2)

 

2016 yılında Çin’de Nanjing Medikal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, propolisin aktif bileşenlerinden kafeik asit fenetil esterin (KAFE) astım üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre propoliste doğal olarak bulunan KAFE’nin hava yolu inflamasyonunu hafiflettiği ve astım hastalığının tedavisinde potansiyel güçlü bir ajan olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. (3)

 

  1. Farias, J.H.C., Reis, A.S., Araujo, M.A.R., Araujo, M.R.A.M., Assuncao, A.K.M. Farias, J.C., Fialho, E.M.S., Silva, L.A., Costa, G.C., Guerra, R.N.M., Ribeiro, M.N.S. and Nascimento, F.R.F. 2014. Effects of Stingless Bee Propolis on Experimental Asthma. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 5: 951478.
  2. Khayyal, M.T., El-Ghazaly, M.A., El-Khatib, A.S., Hatem, A.M., Vried, P.J.F., El-Shafei, S. and Khattab, M.M. 2003. A clinical pharmacological study of the potential beneficial effects of a propolis food product as an adjuvant in asthmatic patients. Fundamental and Clinical Pharmacology 17: 93-102.
  3. Ma, Y., Zhang, J.X., Liu, Y.N. Ge, A., Gu, H., Zha, W.J., Zheng, X.N. and Huang, M. 2016. Caffeic acid phenethyl ester alleviates asthma by regulating the airway microenvironment via the ROS-responsive MAPK/Akt pathway. Free Radical Biology and Medicine 101: 163-175