Diyabetli Gebelerde Propolisin Etkisi

2018 yılında Sains Üniversitesi’nde yapılan in vivo bir çalışmada, gebe diyabetlilerde propolisin tek başına veya insülin ile birlikte kullanımının gebelik durumu, gebelik sonuçları ve plasental oksidatif stres üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya katılanlar 5 gruba ayrılmıştır. Birinci grup diyabetli olmayanlar, 2. grup diyabetliler, 3. grup diyabetli olup oral olarak propolis alanlar, 4. grup diyabetli olup insülin…