Diyabetli Gebelerde Propolisin Etkisi2018 yılında Sains Üniversitesi’nde yapılan in vivo bir çalışmada, gebe diyabetlilerde propolisin tek başına veya insülin ile birlikte kullanımının gebelik durumu, gebelik sonuçları ve plasental oksidatif stres üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya katılanlar 5 gruba ayrılmıştır. Birinci grup diyabetli olmayanlar, 2. grup diyabetliler, 3. grup diyabetli olup oral olarak propolis alanlar, 4. grup diyabetli olup insülin kullananlar ve 5. grup ise diyabetli olup hem propolis hem de insülin kullananlardan oluşmuştur. Çalışmada, gruplara 4 hafta boyunca oral yoldan 300 mg/kg/gün propolis ve 5.0 IU/kg/gün insülin verilmiştir ve etkileri gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, propolis ve propolis ile birlikte insülin alan grupların diğer gruplara kıyasla gebelik sonuçlarında önemli iyileşmeler gözlemlenmiştir.
Araştırmacılar diyabetli bireylerin düzenli propolis kullanımını önermişlerdir.

Kaynak: Usman, Umar Zayyanu, Ainul Bahiyah Abu Bakar, and Mahaneem Mohamed. “Propolis improves pregnancy outcomes and placental oxidative stress status in streptozotocin-induced diabetic rats.” BMC complementary and alternative medicine 18.1 (2018): 324.