Anadolu Propolisinin COVID-19 Üzerine Etkisi

Propolis Nedir? Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca…

Polenin Kas Gelişimi Üzerine Etkisi

2014 yılında Clermont-Ferrand Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, yetersiz besin alımından kaynaklı kas kaybı yaşayanların, düzenli olarak polen tüketmelerinin, kas gelişimi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların beslenme düzenlerine 3 hafta boyunca, %5 ve %10 oranında polen eklenmiş ve etkileri gözlemlenmiştir. Çalışmada, katılımcıların başlangıçtaki ve 3 hafta sonundaki kas kütlesi değerleri karşılaştırılmış ve çalışmanın sonucunda düzenli…

Kırmızı Ginsengin Menopoz Semptomları ve Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi

2012 yılında Yonsei Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada, kırmızı ginseng tüketiminin menopoz semptomları ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya 45-60 yaş arasındaki 72 kadın katılmıştır. Katılımcılar, deney ve kontrol olarak 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubuna günde 60 mg ginsenosit içeriğine sahip 3 g kırmızı ginseng verilmiş, kontrol grubu ise…

El Hijyeni için Propolisli Kolonya

Propolis, doğada bilinen en güçlü antioksidandır. Çünkü içeriğinde doğal olarak fenolik ve flavonoid bileşenler bulunmaktadır. Özellikle bu salgın döneminde propolisi tüketmenin yanında, cilt yüzeyine de uygulamak oldukça faydalı olacaktır. El hijyeni için çeşitli el dezenfektanları ve kolonyalar kullanıyoruz, bu durum ciltte kuruma, tahriş ve egzama gibi problemlere sebep olabiliyor. Bu nedenle, doğal antiviral ve antibakteriyel…

Anadolu Propolisinin Antioksidan Kapasitesi ve Fenolik Profili

2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerinden toplanan 11 farklı propolis örneğinin, antioksidan kapasiteleri in vitro koşullarda değerlendirilmiştir. Çalışmada tüm propolis örnekleri ekstrakte edilerek, toplam fenolik ve flavonoid profillerine bakılmıştır. Çalışmanın sonucunda, tüm örneklerin yüksek oranda fenolik ve flavonoid içerdiği bulunmuş ve bu sayede yüksek antioksidan etkiye sahip oldukları tespit…

Kudret Narının Meme Kanseri Üzerine Etkisi

Kudret narı, özellikle kanser, sindirim sistemi hastalıkları ve yara tedavilerinde kullanılan, demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. 2010 yılında “Prevention and Epidemiology” dergisinde yayınlanan bilimsel bir derleme çalışmasında, kudret narının meme kanseri hücreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İn vitro koşullarda gerçekleştirilen bu çalışamada insan meme kanseri hücreleri olan MCF-7, MDA-MB-231 ve…

Propolis ve Helicobakter Pilori

Helikobakter pilori, mide ve bağırsağın çeşitli alanlarına yerleşen, bir bakteridir. Yerleştiği yerlerde kronik iltihaba neden olabilir. Bunun sonucunda da kişilerde duodenum ülseri, mide ülseri ve mide kanseri gelişebilir. 2017 yılında “Journal of Applied Biomedicine” dergisinde yayınlanan bilimsel bir yayında, propolisin, antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile Helikobakter pilori bakterisinin çoğalmasını önleyici aktivite göstererek, gastrointestinal sistemin (mide…

Diyabetli Gebelerde Propolisin Etkisi

2018 yılında Sains Üniversitesi’nde yapılan in vivo bir çalışmada, gebe diyabetlilerde propolisin tek başına veya insülin ile birlikte kullanımının gebelik durumu, gebelik sonuçları ve plasental oksidatif stres üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya katılanlar 5 gruba ayrılmıştır. Birinci grup diyabetli olmayanlar, 2. grup diyabetliler, 3. grup diyabetli olup oral olarak propolis alanlar, 4. grup diyabetli olup insülin…

Arı Ekmeğinin Probiyotik Özelliği

Arı ekmeği, polenin fermente halidir. Arı kendi enzimleri ile polenin dış zarını parçalar ve bu esnada bir fermentasyon işlemi gerçekleşir. Bu fermentasyonda da yararlı bakteriler açığa çıkar. Bunlar Lactobacillus bakterileridir. Bu sayede de arı ekmeği, doğal probiyotik gıda özelliği gösterir. Probiyotikler, bağırsaklarımız için dost bakterilerdir. Aynı zamanda, bağışıklık sistemini koruma ve güçlendirmede de oldukça etkilidir.…