Polenin Kas Gelişimi Üzerine Etkisi

2014 yılında Clermont-Ferrand Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, yetersiz besin alımından kaynaklı kas kaybı yaşayanların, düzenli olarak polen tüketmelerinin, kas gelişimi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların beslenme düzenlerine 3 hafta boyunca, %5 ve %10 oranında polen eklenmiş ve etkileri gözlemlenmiştir. Çalışmada, katılımcıların başlangıçtaki ve 3 hafta sonundaki kas kütlesi değerleri karşılaştırılmış ve çalışmanın sonucunda düzenli…

Kırmızı Ginsengin Menopoz Semptomları ve Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi

2012 yılında Yonsei Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada, kırmızı ginseng tüketiminin menopoz semptomları ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya 45-60 yaş arasındaki 72 kadın katılmıştır. Katılımcılar, deney ve kontrol olarak 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubuna günde 60 mg ginsenosit içeriğine sahip 3 g kırmızı ginseng verilmiş, kontrol grubu ise…

Kudret Narının Meme Kanseri Üzerine Etkisi

Kudret narı, özellikle kanser, sindirim sistemi hastalıkları ve yara tedavilerinde kullanılan, demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. 2010 yılında “Prevention and Epidemiology” dergisinde yayınlanan bilimsel bir derleme çalışmasında, kudret narının meme kanseri hücreleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İn vitro koşullarda gerçekleştirilen bu çalışamada insan meme kanseri hücreleri olan MCF-7, MDA-MB-231 ve…

Propolis ve Helicobakter Pilori

Helicobacter pylori (H. pylori) is found in the stomach of approximately 50% of humans, remains there for almost the entire lifetime of the infected individual, leading to various gastrointestinal tract-associated disorders following full-blown infection. A review article published in the Journal of Applied Biomedicine in 2018 discussed that propolis, a promising alternative to the antibiotics, is a useful therapeutic regimen against H. pylori, one of the causes of gastric inflammation, peptic ulcer, gastric cancer, and lymphomas of mucosa-associated lymphoid tissues.

Diyabetli Gebelerde Propolisin Etkisi

Research carried out at Sains University in 2018 assessed the effects of propolis alone or combined with insulin on maternal status, pregnancy outcomes, and placental oxidative stress in diabetic rats. The experimental design included forty female rats randomly assigned into five groups; non-diabetic, diabetic, diabetic given propolis, diabetic given insulin, and diabetic given insulin and propolis groups.

Propolisin Cilt Üzerine Etkisi

Propolis, which is collected from plant stalks, leaves, and buds by the worker bees, is a natural product with high antioxidant features. Besides, it exhibits potent antibacterial activity. Research conducted at Babol University in 2013 compared the antibacterial activities of three different propolis extracts (alcohol concentrations: 0, 15, 40%) and aloe vera gel on E. faecalis using...

Arı Ekmeğinin Üreme Sağlığına Etkisi

Polenin fermente hali olan arı ekmeği, doğal probiyotik bir gıdadır. Bunun yanında içeriğinde, %35 protein, yüksek oranda vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Arı ekmeğinin, hem kadın hem de erkek üreme sistemi üzerinde bir çok olumlu etkisi bilinmektedir. “2018 yılında Zainal Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, arı ekmeğinin erkek üreme sistemi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma, kontrol grubu ve…