Arı zehri (bee venom, apizehir) açık renkte, kokusuz, sıvı bir madde olup, keskin, acı bir tada sahip bir peptit ve protein karışımıdır. Biyolojik aktif değeri yüksek çok sayıda peptit ve proteinden oluşan arı zehri apiterapi uygulamaları için çok değerlidir. Kozmetikten apiterapi uygulamalarına kadar çok sayıda kullanım alanı bulan arı zehrinin kullanılmadan önce kalitesinin test edilmesi gerekir. Arı zehri analizi HPLC, LC-MS/MS, MALDİ-TOF gibi ileri analiz yöntemleri ve laboratuvar donanımı gerektirmektedir. Yapılan bu çalışmada, arı zehrinin pratik ve ucuz yolla teşhis edilmesine imkân sağlayan metot geliştirildi. Taze toplanan arı zehrinin ham protein miktarı ile sodyum dodesil sülfatpoliakrilamid jel (SDS-PAGE) elektroforez kromatografisi yapıldı. Toplam protein miktarı %66 olarak
bulunan arı zehrinin SDS-PAGE ile üç önemli protein bandı elde edildi. Molekül ağırlıkları yaklaşık 30 ve 40 kDa iki küçük ve molekül ağırlığı yaklaşık 4 kDa olan büyük bir protein bandı elde edildi. Arı zehrinin yaklaşık %60’ını oluşturan melittin küçük molekül kütlesinden dolayı en uzağa yürüyen bant olup (4 kDa.dan küçük) molekül ağırlığı 30-40 kDa arasında olan iki küçük bantın hyaluronidaz,fosfolipaz A2 enzimlerine ait oluğu tespit edildi. Sonuç olarak, SDS-PAGE elektroforez tekniği arı zehrinin pratik olarak teşhis edilmesine uygun bir yöntem olduğu görülmektedir.

Arı zehri, arıların zehir torbasında oluşan ve içerisinde başlıca melittin, apamin, MCD-peptidi, histamin, hyaluronidaz, fosfolipaz A2 bulunan, keskin kokulu, acı tatta, sarımtırak renkte, sıvı, hava ile temas edince çabuk kuruyup kristalize olan bir karışımdır. Arı zehri eski çağlardan günümüze kadar daha çok ağrı azaltıcı ve iltihaplı romatizmal hastalıklara karşı tedavi edici olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda arı zehri tedavisi özellikle romatoid artrit, multiple sclerosis (MS), kanser ve zona tedavileri için destekleyici tedaviler sunmaktadır.