2003 yılında Almanya’da Otto Von Guericke Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis ve bileşenlerinin, insan hücrelerinde enflamasyona yol açan sitokinlerin üretimini baskılarken, bağışıklık hücrelerinin artmasını sağladığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, propolis özütlerinde bulunan hesperidin, quercetin ve kafeik asit fenetil ester (KAFE) bileşenlerinin, insan bağışıklık hücresi fonksiyonları üzerindeki etkileri detaylı olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak, incelenen propolis bileşenlerinin, enflamasyona yol açan sitokin türlerini baskıladığı ve lenfositler üzerinde düzenleyici etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu veriler, propolisin bağışıklık sistemini düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda, araştırmacılar propolisin immünoregülatör (bağışıklığı dengeleyici) etkisiyle, güçlü ve doğal bir antienflamatuar (vücutta iltihap azaltıcı) özellikte olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynak: Ansorge S, Reinhold D, Lendeckel U, Propolis and Some of its Constituents Down-Regulate DNA Synthesis and Inflammatory Cytokine Production but Induce TGF-B1 Production of Human Immune Cells, Z. Naturforsch. 580-589 (2003).

Propolisin sitokinleri azaltması ile ilgili diğer yayınları aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 1. Antimicrobial Activity of Propolis Extract on URT Infections in (1)
 2. Assessment of the radioprotective effect of propolis in breast cancer patients undergoing radiotherapy. New perspective for an old honey bee product (1)
 3. Effect of Propolis on Streptococcus mutans Counts- An in vivo Study
 4. EFFECTIVENESS OF A PROPOLIS AND ZINC SOLUTION IN PREVENTING ACUTE
 5. Effects of bee propolis supplementation on glycemic control, lipid profile and insulin resistance indices in patients with type 2 diabetes- a randomized, double-blind clinical trial
 6. Honey and a Mixture of Honey, Beeswax, and Olive Oil–Propolis Extract in Treatment of Chemotherapy-Induced Oral Mucositis- A Randomized Controlled Pilot Study
 7. Propolis supplementation improves glycemic and antioxidant status in patients with type 2 diabetes- A randomized, double-blind, placebocontrolled study
 8. Di-pierro-2016-Role-of-a-proprietary-propolis-base (3)
 9. Effect of Propolis supplementation on C-reactive protein levels and other inflammatory factors- A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
 10. Effectofpropolisflavonoids (2)
 11. Effects of ethanol and water extracts of propolis (bee glue) on acute inflammatory animal models
 12. Propolis Exerts an Anti-Inflammatory Effect on PMA-Differentiated THP-1 Cells via Inhibition of Purine Nucleoside Phosphorylase
 13. Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Propolis for Oral Mucositis in Patients Receiving Chemotherapy for Head and Neck Cancer (1)
  The effect of caffeic acid phenethyl ester on the functions of human monocyte-derived dendritic cells