2011 yılında Ain Shams Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, propolis ve ham bal karışımının, kemoterapi sonrası radyasyona bağlı oluşan oral mukozit üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmaya kemoterapiden dolayı oral mukozit problemi yaşayan 90 lösemili çocuk katılmıştır. Çocuklar 3 gruba ayrılmış ve her gün 3 defa oral mukozite karşı topikal olarak takviye almışlardır. Birinci grubun ağız yaralarına sadece ham bal uygulanmış, ikinci grubun ağız yaralarına propolis ve ham bal karışımı uygulanmış, üçüncü grup ise kontrol grubu olduğu için herhangi bir takviye almamıştır. Çalışmada; 3 gruptaki çocuklarında oral mukozitlerinde iyileşme görülmüştür fakat özellikle 1. ve 2. grupların iyileşme sürelerinin 3. gruba göre daha kısa olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda, ham bal ve propolisin, kemoterapiden dolayı oluşan ağız yaralarına karşı pozitif etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynak: Abdulrhman, M. et al., “Honey and a Mixture of Honey, Beeswax, and Olive Oil-Propolis Extract in Treatment of Chemotherapy-Induced Oral Mucositis: A Randomized Controlled Pilot Study”, Pediatric Hematology and Oncology, 29:285–292, 2012.