2014 yılında Clermont-Ferrand Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, yetersiz besin alımından kaynaklı kas kaybı yaşayanların, düzenli olarak polen tüketmelerinin, kas gelişimi üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların beslenme düzenlerine 3 hafta boyunca, %5 ve %10 oranında polen eklenmiş ve etkileri gözlemlenmiştir. Çalışmada, katılımcıların başlangıçtaki ve 3 hafta sonundaki kas kütlesi değerleri karşılaştırılmış ve çalışmanın sonucunda düzenli olarak polen tüketiminin kas kütlesini geliştirdiği bulunmuştur. Araştırmacılar, polenin vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olmasının yanında, %30 oranında protein içeriğine sahip olduğu için mutlaka beslenme planına eklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Kaynak: Salles, Jérôme, et al. “Bee pollen improves muscle protein and energy metabolism in malnourished old rats through interfering with the Mtor signaling pathway and mitochondrial activity.” Nutrients 6.12 (2014): 5500-5516.