Polenin fermente hali olan arı ekmeği, doğal probiyotik bir gıdadır. Bunun yanında içeriğinde, %35 protein, yüksek oranda vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Arı ekmeğinin, hem kadın hem de erkek üreme sistemi üzerinde bir çok olumlu etkisi bilinmektedir. “2018 yılında Zainal Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, arı ekmeğinin erkek üreme sistemi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışma, kontrol grubu ve deney grubu olmak üzere 2 gruptan oluşmuştur. Çalışmaya başlamadan önce her iki grubunda sperm sayısı ve morfolojisi kaydedilmiştir. Çalışmada, kontrol grubuna sadece su verilirken, deney grubuna 28 gün boyunca, günde 1 kez, 0.5 g / kg / gün arı ekmeği verilmiştir. Çalışmanın sonucunda arı ekmeği alan grubun, sperm sayısında ve kalitesinde olumlu derecede artış olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar üreme sağlığı için düzenli olarak arı ekmeği tüketimini önermişlerdir.


Kaynak: Zakaria, Fatimah Hamizah, and Mohd Nizam Haron. “Effect of Bee Bread on Male Reproductive System of Sprague Dawley Rat.” Journal Of Agrobiotechnology 9.1S (2018): 12-17.