Arı ekmeği, polenin fermente halidir. Doğal probiyotik özellikte olduğu için mide ve bağırsak sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında vitaminler, mineraller ve protein açısından zengin olan arı ekmeği, birçok hastalığın tedavisine destek olarak da kullanılır. “2012 yılında Kaunas Hastanesi‘nde yapılan bir çalışmada, kronik hepatitli hastalarda ham bal ile karıştırılan arı ekmeği tüketiminin hepatik fonksiyon ve kan parametreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 19-69 yaşları arasındaki 5’i kadın, 13’ü erkek olmak üzere toplam 18 kişi katılmıştır. Çalışmada 8 kişiye tıbbi tedavisinin yanında, günde iki kez 15 gram ham bal ve arı ekmeği karışımı verilmiştir. 10 kişiye ise sadece tıbbi tedavi uygulanmıştır. İki grubun da kan değerlerine bakılmıştır. Çalışmanın sonucunda sadece ilaç ile tedavi edilen kontrol grubuyla, tedavilerinin yanında ham bal ve arı ekmeği tüketen grup karşılaştırılmıştır. Tedavisinin yanında ham bal ile arı ekmeği tüketen hastaların, karaciğer fonksiyon değerlerinde düzelme olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, özellikle sarılık hastalığı taşıyan veya geçiren bireylerde, tedavinin yanısıra düzenli olarak arı ekmeği ve ham bal tüketimini önermişlerdir.”

 

Kaynak: Čeksterytė, V., et al. “The use of beebread-honey mixture in the treatment of liver diseases in alcohol-dependent patients.” Chemical Technology 60.2 (2012): 62-66.