2012 yılında Hodeidah Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, propolis kullanımın çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 41 çocuk katılmıştır. Katılımcılardan toplam 17 boğaz kültürü örneği alınmıştır. 17 örnekten 9’unda streptococcus pyogenes bakterisi, 2’sinde haemophilus influenzae bakterisi ve 6’sında da candida albicans mantarı olduğu tanımlanmıştır. Çalışmada hastalara tedavinin yanında, destek olarak ayrıca propolis özütü verilmiştir. Bu sayede antimikrobiyal etki arttırılmış ve çocukların 2-5 günlük bir sürede iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca propolisin antimikrobiyal ve antifungal özellikleri ile s. pyogenes, h. influenzae ve c. Albicans’ın gelişmesini önlediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar, propolisin çocuklarda bakteri ve kandida mantar türlerinin neden olduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olan etkili bir antimikrobiyal ajan olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynak: Shouny W, Muagam F, Sadik Z, Hamza W, Antimicrobial Activity of Propolis Extract on URT Infections in Pediatric Patients Admitted to Al-Thowrah Hospital, Hodeidah City Yemen, World Journal of Medical Sciences 7 (3): 172-177, 2012.