Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Doğal Çözüm: Propolis!

Üst solunum yolu enfeksiyonları, burun, boğaz, sinüsler ve soluk borusunu içeren üst solunum yolu organlarını etkileyen enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar genellikle virüsler tarafından neden olur, ancak bazen bakteriler de sorumludur. Üst solunum yolu enfeksiyonları, mevsimsel geçişlerle birlikte sıkça karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alır. Bu tür rahatsızlıkların tedavisinde, geleneksel yöntemlerin yanı sıra doğal ve etkili çözümler de önemli bir yer tutmaktadır. İki önemli bilimsel çalışma, propolis içeren burun ve boğaz spreylerinin, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubunda üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir alternatif olabileceğini ortaya koymaktadır.

1. Propolisli Burun Spreylerinin Akut Rinit ve Soğuk Algınlığı Üzerine Olumlu Etkisi

2017 yılında yapılan bir çalışma, propolisli burun spreyinin akut rinit ve soğuk algınlığı semptomlarına karşı olumlu etkilerini ortaya koymuştur. Çalışmaya 2-12 yaş arası 40 çocuk hasta katılmış ve propolisli burun spreyi 7 gün boyunca (günde 3 kez) uygulanmıştır. İlk gün ile yedinci gün arasında yapılan karşılaştırmada, propolisli spreyin semptomlarda belirgin bir düzelme sağladığı görülmüştür. 4. günden itibaren burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma ve öksürük gibi semptomlarda azalma kaydedilmiş, 7. gün sonunda ise belirgin bir iyileşme gözlemlenmiştir. Araştırmacılara göre, propolisli burun spreyi, çocuklarda akut rinit ve soğuk algınlığı tedavisine etkili bir destek sağlayabilir.

2. Propolisli Boğaz Spreylerinin Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Üzerine Olumlu Etkisi:

İtalya’da 2021 yılında gerçekleştirilen bir klinik çalışma, propolis ekstraktının hafif üst solunum yolu enfeksiyonları üzerindeki olumlu etkilerini değerlendirmiştir. 8 hafta süren bu çalışmada, 122 sağlıklı yetişkin iki gruba ayrılmıştır. Deney grubuna propolisli boğaz spreyi uygulanırken, kontrol grubu propolis almamıştır. Üçüncü gün itibariyle propolis alan katılımcıların %83’ünde semptomlarda gerileme kaydedilmiş, beşinci gün ise tüm katılımcılar tamamen iyileşmiştir. Çalışmanın sonuçları, propolis takviyesinin hem bakteriyel hem de viral kaynaklı hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarında semptomları azaltmada etkili olabileceğini göstermektedir.

Bu çalışmalar, propolisli burun ve boğaz spreylerinin üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir doğal destek sağlayabileceğini göstermektedir.

Kaynaklar:
1. Marti, J., et al. “Propolis nasal spray effectively improves recovery from infectious acute rhinitis and common cold symptoms in children: a pilot study.” Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents 31.4 (2017): 943-950
2. Esposito C, Garzarella EU, Bocchino B, et al. A standardized polyphenol mixture extracted from poplar-type propolis for remission of symptoms of uncomplicated upper respiratory tract infection (URTI): A monocentric, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytomedicine. 2021;80:153368. doi:10.1016/j.phymed.2020.153368