Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)  tarafından düzenlenen 12. Teknoloji Ödülleri töreninde “Propolisin Duyusal Biyolojik ve Kimyasal Özelliklerine göre sınıflandırılması” çalışması ile ödül aldık.