Propolisin Zarflı Bir Virüs Olan İnfluenza Virüs Üzerine Etkisi2008 yılında Kyushu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmada; propolis özütlerinin, koronavirüs gibi zarflı bir virüs olan, influenza virüsüne karşı antiviral aktivite gösterip göstermediği in vivo koşullarda incelenmiştir. Çalışmada virüsle enfekte gruba, yedi gün boyunca günde üç kez 10 mg / kg oral yoldan propolis verilmiştir ve diğer bir gruba verilmemiştir. Sonuç olarak, propolis alan grubun semptomlarında daha hızlı bir iyileşme görüldüğü ve propolisin enfeksiyon süresini kısalttığı bulunmuştur. Propolis alan grup hastalığı daha hafif semptomlar İle ve daha çabuk atlatmıştır. Bu durumun, propolisin antiviral özelliğinden yani virüslerin çoğalmasını engelleyici etkisinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Araştırmacılar influenza virüsüne yakalanan insanlarda da düzenli propolis kullanımının hastalığın semptomlarını azaltacağını vurgulamışlardır.

Kaynak:Shimizu T , Hino A , Tsutsumi A, Park Y, Watanabe W, Kurokawa M, “Anti-influenza virus activity of propolis in vitro and its efficacy against influenza infection in mice”, Antiviral Chemistry & Chemotherapy 19:7–1