2008 yılında Campinas Üniversitesi Farmasötik Bilimler Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, propolisin gribe yol açan influenza virüsü üzerine etkileri in vitro koşullarda incelenmiştir. Çalışmada influenza virüsü üzerinde propolis etanol ekstraktları kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda propolisin etanol ekstraktının bu virüs üzerine gelişmesini önleyici etki gösterdiği ve gribin semptomlarını da azalttığı ortaya konulmuştur. Araştırmacılar propolisin etanol özütünün kullanımının influenza da etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynak: Shimizu, T., Hino, A., Tsutsumi, A., Park, Y.K., Watanebe, W. & Kurokawa, M. 2008. Anti-influenza virus activity of propolis in vitro and its efficacy against influenza infection in mice. Antiviral Chemistry & Chemotherapy, 19: 7-13.