2020 yılında Giresun Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, etanol ile ekstrakte edilen Anadolu propolisinin, anti diyabetik aktivite gösterip göstermediği, in vivo koşullarda incelenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, etanol ile özütlenen Anadolu propolisinin kan şekerini düzenlediği ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği bulunmuştur. Ayrıca araştırmacılar propolis oranı arttıkça iyileşmenin de hızlandığını belirtmişlerdir.

Kaynak: El Adaouia Taleb, Rabia, et al. “In vivo and in vitro anti‐diabetic activity of ethanolic propolis extract.” Journal of Food Biochemistry: e13267.