Propolisin Çocuk Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

Doğada bilinen en güçlü antioksidan olan propolis, çocuk sağlığı için oldukça önemli doğal bir gıdadır. Çocuklarda görülen enfeksiyonların azalması ve enfeksiyonlara yakalandıkları taktirde ise daha kolay atlamaları için çocuklarınızın beslenmesinden propolisi eksik etmeyin.

Propolis Nedir?

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.

Faydaları Nelerdir?

Propolis, antioksidan özelliğinin yanında, antiviral, antimikrobiyal ve antienflamatuvar etkilere de sahiptir. Özellikle çocuklarda bronşit, bronşiyolit, astım, öksürük, ateş gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bu enfeksiyonlarda görülen belirtilerin azaltılmasında oldukça etkili doğal bir gıda takviyesidir.

Özellikle Anadolu propolisi 15 farklı fenolik ve flavonoid içerdiği için diğer propolislere kıyasla insan vücudunda en az 3 kat daha yüksek antioksidan etki gösterir. Yapılan bilimsel çalışmalarda da propolisin çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonları üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Çalışmalarda Propolisin Çocuk Hastalıkları Üzerine Etkileri

2016 yılında İtalya’da, yapılan bilimsel bir çalışmada propolisin, orta kulak iltihabı, farenjit, bronşit, tanısı almış 56 hasta çocuk üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Çalışmanın sonucunda, 1 yıl boyunca 75 mg propolis takviyesi kullanımının;

  • Orta kulak iltihabı ve viral farenjitin şiddetini azalttığını,
  • Ateş düşürücü ve iltihap önleyici ilaçların kullanımını azalttığını ve
  • Trakeit, bronşit ve rinosinüzite gelişme oranını düşürdüğünü,
  • Hastalık nüksünün azaldığı göstermektedir.

Çalışma, propolisin alt ve üst solunum yollarında antiviral ve antibakteriyel olarak ek fayda sağlayabileceğini göstermektedir.

2019 yılında Azad Üniversitesi’nde yapılan diğer bir bilimsel çalışmada ise propolisin astım hastaları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Çalışmaya 19-45 yaş aralığındaki 52 kişi katılmıştır. Katılımcılar deney ve kontrol grubu olarak 2’ye ayrılmıştır.

  1. Deney grubuna 3 ay boyunca 75 mg propolis verilirken,
  2. Kontrol grubu hiç propolis almamıştır.

Çalışmanın sonucunda, propolisin klinik ve fizyolojik durumu iyileştirmeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için en az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten çocuklara günde en az 10 damla verilmesini, hastalık ve enfeksiyon durumlarında ise bu miktarın 4 katına kadar arttırılmasını tavsiye ederim.

Kaynaklar:

  1. Di Pierro, Francesco, Alberto Zanvit, and Maria Colombo. “Role of a proprietary propolis-based product on the wait-and-see approach in acute otitis media and in preventing evolution to tracheitis, bronchitis, or rhinosinusitis from nonstreptococcal pharyngitis.” International journal of general medicine 9 (2016): 409.
  2. Mirsadraee, Majid, et al. “Effect of Propolis on moderate persistent asthma: A phase two randomized, double blind, controlled clinical trial.” Avicenna Journal of Phytomedicine 11.1 (2021): 22.