2013 yılında Sao Paulo Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolisin, insanlarda çeşitli hastalıklara sebep olan, Candida Albicans mantarına karşı etkileri gözlemlenmiştir. İn vitro koşullarda yapılan çalışmada, Candida Albicans ailesine ait 3 farklı mantarın, uygun laboratuvar koşullarında 30°C sıcaklıkta 16 saatlik bir sürede üremesi sağlanmıştır. Ardından, bu mantarlara farklı konsantrasyonlarda (%0.125, 0.250, 0.5, 1.0) propolis özütleri eklenmiş ve mantarlar ile reaksiyonları gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonunda, propolisin mantarların üremelerini engellediği, konsantrasyon arttıkça antifungal etkinin arttığı ve %1’lik propolis özütünün Candida Albicans mantarını tamamen yok ettiği gözlemlenmiştir. Araştırmacılar propolisin Candida Albicans mantarına karşı etkili bir destek tedavi yöntemi olabileceğini belirtmişlerdir.

Kaynak: Castro P, Bom V, Brown N, Almeida R, Ramalho L, Savoldi M, Goldman M, Berretta A, Goldman G, Identification of the cell targets important for propolis-induced cell death in Candida albicans, Fungal Genetics and Biology, S1087-1845(13)00122-9.