Propolisin Bağışıklık Üzerine Etkisi

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda, içerdiği amino asitler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller fenolik ve flavonoid bileşenler sayesinde insan sağlığını destekleyici etkiler gösterdiği bildirilmiştir.
Anadolu coğrafyasından elde edilen propolis, yüksek kalite ve besin içeriğine sahiptir. Anadolu propolisi içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulundurur. Bu bileşenler; kafeik asit fenetil ester, kafeik asit, kuersetin, galangin, klorojenik asit, linolenik asit, palmitik asit, hidroksitirosol, kumarik asit, apigenin, krisin ve pinosembrindir. Anadolu propolisi, bu değerli bileşenlerle yüksek antioksidan etki göstererek bağışıklık sistemimizi destekler.

Bilimsel Araştırmalarda Propolis ve Bağışıklık

2014 yılında Gatot Soebroto Hastanesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, propolisin, hemorajik ateşi olan hastalarda kullanımı ve hastalığın klinik seyri üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir. Çalışmaya katılan 63 hasta, iki gruba ayrılmıştır. İlk grup 31 kişiden oluşan kontrol grubu; ikinci grup ise 32 kişiden oluşan deney grubudur. Deney grubuna günde 2 kez 200 mg propolis özütü verilmiş, kontrol grubu ise hiç propolis almamıştır. Çalışmanın sonucunda, propolis alan hastalarda trombosit sayılarında düzelme, hemorajik ateşte iyileşme ve hastanede kalış sürelerinde de önemli bir azalma görülmüştür. Propolisin bu olumlu etkilerinin yüksek antioksidan içeriğine bağlı olarak gösterdiği antiviral aktivite sayesinde olduğu belirtilmiştir.
Kaynak: Soroy, Lardo, et al. “The effect of a unique propolis compound (Propoelix™️) on clinical outcomes in patients with dengue hemorrhagic fever.” Infection and drug resistance 7 (2014): 323.