Propolis Nedir?

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda, içeriğinde bulunan amino asitler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller fenolik ve flavonoid bileşenler sayesinde insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığı bildirilmiştir.
Yürütülen bilimsel çalışmalar, bağırsak florasının sağlıklı dengesi ile kilo kontrolü arasında anlamlı bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır. Propolis yüksek polifenol içeriğiyle prebiyotik etki sağlayan antioksidan bir gıdadır. Bağırsak mikrobiyotasında görülen disbiyozis (yararlı-zararlı mikroorganizmaların dengesindeki bozulma) durumunu iyileştirme ve kilo kontrolünün sağlanmasında olumlu etkiler sağladığı bilinmektedir.

Bilimsel Çalışmalarda Propolisin Bağırsak Sağlığı ve Kilo Kontrolü ile İlişkisi

2020 yılında Çin’de Zhejiang Üniversitesi’nde ratlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmada, propolis desteğinin kilo kontrolü ve bağırsak florası üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmaya katılan ratlar, 9 hafta boyunca düşük yağlı ve yüksek yağlı diyet uygulamak üzere iki gruba ayrılmıştır. Yüksek yağlı diyet tüketen ratlar kendi içerisinde 150 mg/kg propolis desteği ve 300 mg/kg propolis alan gruplar olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma süresince ratların kilo, bağırsak floraları, insülin ve glikoz seviyelerinin takibi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, propolis tüketiminin bağırsak florasını düzenlediği ve kilo kontrolünü sağladığı bildirilmiştir.

Kaynaklar:

Zheng, Yufei, et al. “Chinese Propolis Prevents Obesity and Metabolism Syndromes Induced by a High Fat Diet and Accompanied by an Altered Gut Microbiota Structure in Mice.” Nutrients 12.4 (2020): 959.
Crovesy, L., Masterson, D., & Rosado, E. L. (2020). Profile of the gut microbiota of adults with obesity: a systematic review. European journal of clinical nutrition, 74(9), 1251-1262.
Dhakal, S., McCormack, L., & Dey, M. (2020). Association of the gut microbiota with weight-loss response within a retail weight-management program. Microorganisms, 8(8), 1246.