Astım Nedir?

Hava yollarının uzun süreli kronik iltihabıdır. Akciğer içi hava yollarında (bronşlarda) bir daralma ve hava yollarında hassasiyet gözlemlenir. Allerjenler, solunum yolu enfeksiyonları, soğuk hava, hava kirliliği, besinsel katkı maddeleri, ilaçlar, sigara, kimyasallar, keskin kokular, stres ve reflü astımı tetikler. Öksürük, hırıltı, göğüste sıkışma, nefes Darlığı astımda görülen belirtiler arasındadır.

Yapılan bilimsel çalışmalarda tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisin astımlı bireylerde görülen semptomların azalmasına yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

2003 yılında Mısır’da Cairo Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, propolisin astım hastaları üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmaya 2-5 yıldır astım hastası olan 24 birey katılmıştır ve katılımcılar deney ve kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmışlardır. 1. Grup deney grubu olarak belirlenmiş ve 2 ay boyunca düzenli olarak propolis kullanmışlardır. 2. Grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir ve hiç propolis kullanmamıştır. Çalışma boyunca astım hastalarında görülen gece ataklarının sayısı haftalık olarak, akciğer fonksiyon testleri ise çalışmanın başlangıcında ve sonunda kaydedilmiştir. Çalışmanın sonucunda, propolis alan hastaların gece ataklarının görülme sıklığı ve şiddetinde belirgin azalma ve solunum fonksiyonlarında iyileşme gözlemlenmiştir.

2014 yılında Brezilya’da Maranhao Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel bir çalışmada propolisin, alerjik astım üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada alerjik astımlı gruplara 2 hafta boyunca 50 ve 200 mg / kg propolis özütü verilmiştir. Böylelikle, propolis kullanımının enflamatuvar hücrelerin alveolar boşluğa girişini ve alerjik enflamasyonun ilerlemesini engellediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, propolisin oral alımının astım patolojisini azalttığı belirlenmiştir.

2019 yılında Islamic Azad Üniversitesi’nde yürütülen çift kör randomize kontrollü diğer bir bilimsel çalışmada ise, propolisin orta şiddetli astıma etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan 52 astım hastası, deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Deney grubu, 1 ay boyunca 75 mg olmak üzere günde 3 kez propolis desteği almıştır. Araştırma sonucunda, deney grubunun Astım Kontrol Testi sonuçları kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar, propolisin astımda görülen klinik ve fizyolojik bulguları iyileştirebileceğini bildirmiştir. Bilimsel yayınlar doğrultusunda, propolisin solunum yolları üzerinde faydalı etkileri olduğu görülmektedir.

Bilimsel çalışmalarda da gözlemlendiği üzere düzenli olarak propolis kullanan astımlı bireylerin astım şiddetinde ve sıklığında azalma görülmektedir. En az %20 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten düzenli olarak her gün 20 damla kullanılmasını tavsiye ederim.

Kaynaklar

  1. Farias, J.H.C., Reis, A.S., Araujo, M.A.R., Araujo, M.R.A.M., Assuncao, A.K.M. Farias, J.C., Fialho, E.M.S., Silva, L.A., Costa, G.C., Guerra, R.N.M., Ribeiro, M.N.S. and Nascimento, F.R.F. 2014. Effects of Stingless Bee Propolis on Experimental Asthma. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 5: 951478.
  2. Mirsadraee, Majid, et al. “Effect of Propolis on moderate persistent asthma: A phase two randomized, double blind, controlled clinical trial.” Avicenna Journal of Phytomedicine 11.1 (2021): 22.
  3. Khayyal, M.T., El-Ghazaly, M.A., El-Khatib, A.S., Hatem, A.M., Vried, P.J.F., El-Shafei, S. and Khattab, M.M. 2003. A clinical pharmacological study of the potential beneficial effects of a propolis food product as an adjuvant in ast