2019 yılında İngiltere’de Strathclyde Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, 9 farklı propolis örneğinin sitokinler üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada uyarılmış hücrelerde meydana gelen reaksiyonların enerji siklusunu yıpratan ve metabolik birikimi arttıran reaksiyonlar olduğu ve propolis kullanıldığında bu tabloda iyileşme görüldüğü belirtilmiştir. Çalışmanın sonucunda, farklı propolis örneklerinin enflamatuar sitokinler (TNF-α IL-6, IL-10 ve IL-1β) üzerinde inhibe edici (baskılayıcı) etki gösterirken antienflamatuar ve antioksidan etkisi ile enflamasyona yol açan sitokinleri ve bağışıklık sistemini de dengeleyici etki gösterdiği belirtilmiştir.

Kaynak: Alqarni A , Niwasabutra K, Sahlan M, Fearnley H, Fearnley J, Ferro V, Watson V, Propolis Exerts an Anti-Inflammatory Effect on PMA-Differentiated THP-1 Cells via Inhibition of Purine Nucleoside Phosphorylase, Metabolites 2019, 9, 75.