Üst solunum yolu enfeksiyonları, özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sık sık rastlanan viral veya bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlardır ve çocuklarda sık görülmektedir. Erişkinlerde yılda ortalama 2-4 kez, çocuk yaş grubunda ise her yıl ortalama 6-10 kez görülebilen üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı belirtileri ile ortaya çıkar. Viral enfeksiyona bakteriyel enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda ise, hastalık alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşerek daha ağır seyredebilmektedir.

 

Havaların soğuması ile birlikte, rhinovirüs, RSV gibi yaygın ve bulaşıcı virüsler özellikle çocukları etkisi altına alıyor. Ayrıca okul dönemindeki çocuklarda sınıfların kalabalık oluşu ve yeterince havalandırılamaması gibi sebepler; soğuk algınlığı, mevsimsel grip (influenza), domuz gribi, COVID-19 gibi viral enfeksiyonların yayılmasına elverişli koşullar yaratıyor.

 

Sağlıklı beslenin, doğal takviye edici gıdalarla beslenmenizi destekleyin.

Sık sık hastalanmamak için sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmek çok önemli. Uzmanlar, günde en a 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini önermektedir. Yeterli, dengeli ve sağlıklı bir beslenme modelinde, sebze ve meyve tercih ederken mümkün mertebe taze meyve ve sebzeleri tercih etmeliyiz. Bununla birlikte, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı mor meyveler, yüksek antioksidan içeriğine sahip olması nedeniyle, bağışıklık sistemimizi destekleyici özellik gösterir. Bu renk besinleri de mutlaka tabağımıza eklemeli, kendimize çok renkli bir tabak modeli seçmeliyiz.  Bununla birlikte bağışıklık sistemini destekleyici olarak uzmanlar tarafından C, D vitaminleri ve çinko mineralinin takviye edilmesi sıklıkla önerilirken, doğal bir takviye olarak bir arı ürünü olan propolis takviyesi de ön plana çıkmaktadır. Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı %100 doğal bir arı ürünüdür. Ayrıca, propolisin doğadaki en güçlü doğal antioksidan gıdalardan biri olduğu bilinmektedir.

 

Arı Ürünlerinin Sağlığa Katkıları İle İlgili Birçok Bilimsel Çalışma Mevcut!

2020 yılında, Erciyes Üniversitesi’nde yapılan ve The Turkish Journal of Pediatrics Dergisinde yayınlanan çift kör randomize kontrollü bir bilimsel çalışmada, propolisin üst solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır. 10 gün süren bilimsel çalışmaya; 50’si bakteriyel enfeksiyona, 54’ü viral enfeksiyona yakalanmış 5-12 yaş arası 104 çocuk katılmıştır.

 

Katılımcılar,

 1. Antibiyotik tedavisi alan bakteriyel enfeksiyon gelişmiş çocuklar
 2. Antibiyotik tedavisi ile arı ürünleri takviyesi alan bakteriyel enfeksiyon gelişmiş çocuklar
 3. Plasebo alan viral enfeksiyon gelişmiş çocuklar
 4. Arı ürünleri takviyesi alan viral enfeksiyon gelişmiş çocuklar olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.

 

2 ve 4. gruplarda yer alan çocukların %96.7 ham bal, %3 arı sütü ve %0.03 propolis içeren karışımdan 10 gün boyunca günde bir kez (30 kg altı çocuklar için 20 gr/gün, 30 kg üstü çocuklar için 40 gr/gün) tüketmesi sağlanmıştır. Sonuçlar, Kanada Akut Solunum Yolu Hastalıkları ve Grip Ölçeği (CARIFS) ile değerlendirilmiştir. Bilimsel çalışmanın sonucunda, tek başına antibiyotik tedavisi alan gruba göre antibiyotik ile birlikte arı ürünleri takviyesi alan grupta CARIFS skorunun, 2. gün ve 4. günlerde anlamlı derecede düşük olduğu tespit edilmiştir.

 

Propolisin Hafif Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Üzerine Etkisi

2021 yılında İtalya’da yapılan tek merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü başka bir bilimsel çalışmada ise, propolis ekstraktının hafif üst solunum yolu enfeksiyonu üzerine etkileri incelenmiştir. 8 hafta süren bu çalışma, hafif üst solunum yolu enfeksiyonu algılayan 122 sağlıklı yetişkin üzerinde yürütülmüştür.

 

Katılımcılar 2 gruba ayrılmıştır.

 • Deney grubunda yer alan 58 kişiye toplam polifenol içeriği 15 mg/ml olan propolis oral sprey, beş gün boyunca günde üç kez 2-4 puff (12-24 mg polifenol/gün) olmak üzere uygulanmıştır.
 • Kontrol grubunda yer alan 64 kişi ise hiç propolis almamıştır.

 

 1. günde, deney grubundaki propolis alan katılımcıların %83’ünde semptomlarda gerileme görülürken, kontrol grubundaki hiç propolis almayan katılımcıların %72’sinde en az bir semptom kalmıştır.

 

Anadolu Propolisinin Covid-19 Üzerine Etkisi

2021 yılında Acta Medica Mediterranae Dergisi’nde yayınlanan bir vaka raporunda; Covid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın medikal tedavi sürecinde Anadolu Propolisinin kullanımı ve hastalık sürecine etkisi bildirilmiştir. Hastaneye yatışının 3. günü şiddetli solunum yetmezliğine bağlı olarak yoğun bakıma sevk edilen hastanın tedavisini düzenleyen hekim destek tedavi olarak Anadolu Propolisinin kullanımına karar vermiştir. En az %30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde 20 damla kullanılmıştır. Bilimsel çalışmada, Anadolu propolisi kullanımının 3. gününde nefes almada rahatlama görülmüştür. Propolis takviyesinin 7. gününde ise hasta yoğun bakımdan çıkarılmış ve mekanik solunum desteği kesilmiştir. Propolis takviyesinin 10. gününde akciğer görüntülemesinde belirgin iyileşme, 15. gün kontrolünde akciğerlerinin tamamen iyileştiği bildirilmiştir.

 

Kaynaklar:

 1. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/768513
 2. Seçilmiş, Y., & Silici, S. (2020). Bee product efficacy in children with upper respiratory tract infections. The Turkish journal of pediatrics, 62(4), 634–640. https://doi.org/10.24953/turkjped.2020.04.013
 3. Esposito C, Garzarella EU, Bocchino B, et al. A standardized polyphenol mixture extracted from poplar-type propolis for remission of symptoms of uncomplicated upper respiratory tract infection (URTI): A monocentric, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Phytomedicine. 2021;80:153368. doi:10.1016/j.phymed.2020.153368
 4. Duygu Zorlu. Covid-19 and Anatolian Propolis: A Case Report. Acta Medica Mediterra- nea, 2021, 37: 1229. DOI:10.19193 / 0393-6384_2021_2_188