2018 yılında Qazvin Üniversitesi’nde yapılan bilimsel calışmada Tip 2 diyabetli bireylerin düzenli propolis kullanımının kan şekeri değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmadaki bireyler deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubu 35-55 yaşlarında Tip 2 diyabet hastası, 60 bireyden oluşmuştur ve bu bireylere günde 3 defa, 500 mg olmak üzere, toplam 1500 mg propolis verilmiştir. Kontrol grubundaki bireyler ise hiç propolis almamıştır. Çalışmada; propolis takviyesi alan bireylerin, almayan bireylere göre, kan şekeri ve insülin değerlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra düzenli propolis kullandıkları için de antioksidan değerlerinde yükselme olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar; tip 2 diyabette desteleyici olarak propolis kullanımını önermişlerdir.

Kaynak: Afsharpour F, Javadi M, Hashemipour S, Koushan Y, Haghighian H“ Propolis supplementation improves glycemic and antioxidant status in patients with type 2 diabetes: A randomized, double-blind, placebocontrolled study. “ Complementary Therapies in Medicine 43 (2019) 283–288.