Çalışmalar Dünya’da büyük bir salgına dönüşen Covid-19 virüsünün akciğerlere ACE2 enzimine tutunarak girdiğini göstermektedir. Virüs bu şekilde akciğerlerde çoğalıp zatürre ve solunum sıkıntısına yol açmaktadır. Peki virüsün akciğerlerde çoğalması engellenebilir mi? Araştırmalar, virüsün tutunarak hücre içine girdiği ACE2 enzimini inhibe eden yani oluşmasını engelleyen ajanlar ile akciğer enfeksiyonunun ve tablonun ağırlaşmasının önüne geçilebileceğini göstermektedir. Peki propolis ACE2 oluşumunu engeller mi? “2008 yılında Florida Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada; ACE’nin yani anjiotensin dönüştürücü enzimin, ACE1 proteininden, ACE2 oluşmasını sağlayan bir enzim olduğu belirtilmiştir. Yani ortamda ACE enzimi olmazsa ACE2 oluşamamaktadır. Bu durumda virüsler ACE2’ye tutunarak hücre içine girememekte ve çoğalamamaktadır. Bu çalışmada; propolisin, ACE enzimini inhibe ederek ACE2 oluşumunu engellediği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla propolisin virüslerin akciğer enfeksiyonuna yol açma ihtimalini azaltabileceği belirtilmiştir (1).”

“2020 yılında İspanya’da Burgos Üniversitesi’nde yapılan bir diğer bilimsel çalışmada da; farklı coğrafi bölgelerden toplanan propolislerden hazırlanan özütlerin ACE (Anjiyotensin dönüştürücü Enzim) inhibe edici (engelleyici) etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada propolisin uygun dozda kullanıldığında antienflamatuar (yangıyı azaltıcı) etki gösterdiği ve ayrıca hipertansiyonun kontrolünde etkili olduğunu da göstermiştir. Araştırmacılar ACE enzimini inhibe edici etkisi nedeniyle, oksidatif strese bağlı hastalıklarda ve kardiyovasküler hastalıklarda propolisin olumlu etkileri olabileceğini belirtmişlerdir. Bu veriler ışığında propolis özütleri, hem bağışıklığı güçlendirici, hem de ACE enzimini inhibe ederek ACE2 oluşumunu engelleyici etkisi nedeniyle, koronavirüs enfeksiyonunda destekleyici olarak kullanılabilir (2).”

 

Kaynaklar:

  1. Bhadouria M, Nirala S, Jaswal A, Raghuvanshi S, Bhatt R, Shukla S, Propolis Therapeutic Perspectives Against Silica İnduced Toxic Manifestations, https://www.researchgate.net/publication/283545963_PROPOLIS_THERAPEUTIC_PERSPECTIVES_AGAINST_SILICA_INDUCED_TOXIC_MANIFESTATIONS
  2. Oses S, Marcos P, Azofra P, Pablo A, Muino M, Sancho T, Phenolic Profile, Antioxidant Capacities, and Enzymatic Inhibitory Activities of Propolis from Different Geographical Areas: Needs for Analytical Harmonization, Antioxidants 2020, 9, 75.