2014 yılında Mansaura Üniversitesi’nde yapılan bilimsel calışmada; propolis, arı sütü ve ham balın astıma yol açabilecek akciğer iltihapları üzerine etkileri incelenmiştir. Katılan gruplar kontrol ve deney grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Deney grubuna arı sütü, ham bal ve propolis takviyesi verilirken; kontrol grubuna bu takviyeler verilmemiştir. Çalışmada, kanlarında akciğer iltihabı olanların eosinofil ve basofil değerlerine bakılmıştır. Deney grubunda kontrol grubuna göre daha az akciğer iltihabı görülmüştür. Çalışmanın sonucunda özellikle propolisin ve arı sütünün tedaviye destek olarak kullanımının, akciğer problemleri ve astıma karşı pozitif etki gösterdiği belirlenmiştir.

 

Kaynak: El-Aidy, Waleed K., et al. “Evaluation of propolis, honey, and royal jelly in amelioration of peripheral blood leukocytes and lung inflammation in mouse conalbumin-induced asthma model.” Saudi journal of biological sciences 22.6 (2015): 780-788.