2014 yılında Saud Üniversitesi’nde yapılan bilimsel calışmada; propolis, arı sütü ve ham balın akciğer iltihabı üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada ratlar kontrol ve deney grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubundaki ratlara; arı sütü, ham bal ve propolis takviyesi verilirken, kontrol grubuna bu takviyeler verilmemiştir. Çalışmada; ratların kanlarında akciğer inflamasyonunu belirten eosinofil ve basofil değerlerine bakılmıştır. Deney grubundaki ratların, kontrol grubuna göre; daha az akciğer iltihabı geçirdiği görülmüştür. Çalışmanın sonucunda özellikle propolisin ve arı sütünün, tedaviye destek olarak kullanımının akciğer problemleri ve astıma karşı pozitif etki gösterdiği belirlenmiştir.

Kaynak: El-Aidy W, Ebeid A, Sallam A, Abbas A, Kamal M, Sohrab S, “Evaluation of propolis, honey and royal jelly in amelioration of peripheral bloodleukocytes and lung inflammation in mouse conalbumin-induced asthma model” Saudi Journal of Biological Sciences (2015) 22, 780-788.