Polenin Bağırsak Sağlığı Üzerine Olumlu Etkileri

Polenin Sindirim Sistemi Üzerindeki Faydaları

Doğal bir arı ürünü olan polen, literatürde “Tam Gıda” olarak tanımlanmaktadır.İçeriğinde doğal olarak lif; fenolik ve flavonoid bileşenler; değerli vitamin ve mineraller yer alır.Ayrıca yaklaşık %30 oranında protein içeriğine sahiptir.Zengin besin bileşimiyle günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızın karşılanmasına yardımcı güçlü bir besindir.Son bilimsel araştırmalarda, polenin zihinsel performans ve bilişsel durum üzerinde faydaları olduğu görülmüştür.Aynı zamanda çocuklarda büyüme ve gelişmenin desteklenmesinde yararlanılabilecek doğal bir gıda desteğidir.Aktif spor yapan bireylerde spor performansının iyileştirilmesi ve kas gelişimini desteklemek adına günlük beslenmeye dahil edilebilir.Yüksek miktarda kuersetin, kaempferol ve polifenol türevlerini barındıran bir arı ürünü olan polenin bağışıklık yanıtını iyileştirici, mide ve bağırsak sağlığını da destekleyici etkileri mevcuttur.
Polenin sağlık faydalarından yararlanabilmek adına doğru ve güvenilir kaynaklardan, uygun kalite ve üretim standartlarında ürünleri tüketmek önemlidir.

Bilimsel Çalışmalarda Polen ve Sindirim Sistemi Sağlığı

2020 yılında Nanchang Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, polen desteğinin antibiyotik tedavisi gören disbiyozisli (bağırsak mikrobiyota dengesi bozulmuş) ratlar üzerine etkisi incelenmiştir.3 hafta süren çalışmada farklı dozlarda polen desteği alan ratların bağırsak bariyer fonksiyonları, bağırsak geçirgenliği ve inflamatuar cevapları üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmaya katılan 60 rat, 6 gruba ayrılmıştır.İlk grup, disbiyozisli ratlardan oluşan kontrol grubudur. İkinci ve üçüncü grup, antibiyotik tedavisi alan disbiyozisli ratlardan oluşmaktadır. Dördüncü grup, 100 mg/kg polen desteği almaktadır.Beşinci grup, 200 mg/kg polen desteği almaktadır.Son grup ise 300 mg/kg polen desteği almaktadır.Çalışma sonucunda artan polen tüketimiyle birlikte, antibiyotik kullanımına bağlı görülen bağırsak fonksiyonlarındaki bozulmanın iyileştiği bildirilmiştir.Araştırmacılar, polenin bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek bağırsak bariyer bütünlüğünü iyileştirebilen doğal bir fonksiyonel gıda olduğunu bildirmiştir.

Kaynak: Zhu, Liuying, et al. “A polysaccharide from Fagopyrum esculentum Moench bee pollen alleviates microbiota dysbiosis to improve intestinal barrier function in antibiotic-treated mice.” Food & Function 11.12 (2020): 10519-10533.