Okul dönemi anadolu propolisi

Okul çağı çocuklarında birçok farklı enfeksiyon ile karşılaşılmaktadır. Bunların başında ise üst solunum yolu enfeksiyonları gelmektedir. Bu enfeksiyonlar; virüs veya bakteri kaynaklı olabilir. Antiviral ve antibakteriyel etkilere sahip olan ham bal, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olarak önerilmektedir. Özellikle öksürük şiddetinin azalmasına yardımcı olur. Bunun yanında, arı sütünün ana bileşenlerinden olan 10-HDA ve royalaktin, antimiktobiyal etki gösterirken, propolisin önemli bir bileşeni olan Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE) ise güçlü bir anti-inflamatuardır. Bilimsel çalışmalar, propolis ve arı sütünün sinerjik etki göstererek antioksidan aktiviteyi artırdığını ve bakteriyel motiliteyi azalttığını göstermektedir. Yapılan farklı bilimsel çalışmalarda ise araştırmacılar, arı sütü ve propolisin üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye destek olarak kullanılmasını önermektedirler.

Çocukların beslenmesine güçlü anti-enflamatuvar özellikte olan arı ürünlerinin eklenmesinin yanında, kaliteli protein kaynaklarından; kırmızı et, tavuk, balık gibi besinler, kalsiyum açısından zengin; yoğurt, kefir, peynir gibi gıdalar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ile kırmızı mor meyvelerde mutlaka olmalıdır. Ayrıca enfeksiyonlardan korunmak için sağlıklı bir bağışıklık sistemi şarttır. Antioksidanlar açısından zengin yeterli ve dengeli beslenmenin yanında, günlük sıvı alımı ve fiziksel aktivitede yine çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olmasında büyük rol oynar.

2014 yılında Amerikan Pediatri Akademisi’nde yayınlanan, çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmada, ham balın gece öksürüğü ve uyku kalitesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya, 7 gündür öksürük sebebiyle hastanede yatan 130 çocuk katılmıştır. Birinci grup, deney grubu olarak belirlenmiştir ve her çocuğa, gece uykusundan 30 dakika önce, 10 g ham bal verilmiştir. İkinci grup, kontrol grubu olarak belirlenmiştir ve hiç ham bal almamıştır. Çalışmanın sonucunda, Düzenli olarak ham bal tüketen grubun Gece öksürüklerinde anlamlı derecede azalma olduğu bunun yanında, uyku kalitelerinin de düzelme olduğu tespit edilmiştir.

KaynakPaul, Ian M., et al. “Placebo effect in the treatment of acute cough in infants and toddlers: a randomized clinical trial.” JAMA pediatrics 168.12 (2014): 1107-1113.