2008 yılında Japonya ve Brezilya’da gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, propolisin gribe yol açan influenza virüsü üzerine etkileri incelenmiş ve çalışmanın sonucunda propolisin etanol ekstraktının bu virüs üzerine gelişmesini önleyici etki gösterdiği ve gribin semptomlarını da azalttığı ortaya konulmuştur (1). Joint research by Brazilian and Japanese scientists conducted in 2008 examined the antiviral activity of ethanol extracts of Brazilian propolis against influenza virus in vitro and in vivo. The data demonstrated that the Brazilian propolis possessed anti-influenza virus activity. The authors concluded that propolis extract may be a possible candidate for an anti-influenza dietary supplement for humans (1). So, I do recommend propolis as an everyday supplement especially during the seasonal shifts.

Kaynak: (1) Shimizu, T., Hino, A., Tsutsumi, A., Park, Y.K., Watanebe, W. & Kurokawa, M. 2008. Anti-influenza virus activity of propolis in vitro and its efficacy against influenza infection in mice. Antiviral Chemistry & Chemotherapy, 19: 7-13.