2007 yılında Calgary Ünversitesi’nde yapılan bir çalışmada, ham balın öksürük semptomlarına karşı etkinliği araştırılmıştır. Çalışmaya 2-18 yaş arasındaki, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren 105 çocuk katılmış ve katılımcılar 4 gruba ayrılmıştır. Birinci gruba öksürük ilacı (dextromethorphan), ikinci gruba bal aromalı şurup, üçüncü gruba ise sadece ham bal verilmiştir. Dördüncü grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, ham bal tüketen grubun öksürük semptomları, diğer gruplara kıyasla 7 gün daha erken iyileşme göstermiştir. Araştırmacılar, ham balın öksürük semptomlarını iyileştirmede etkili olduğunu belirtmişlerdir. “

Kaynak: Paul, Ian M., et al. “Effect of honey, dextromethorphan, and no treatment on nocturnal cough and sleep quality for coughing children and their parents.” Archives of pediatrics & adolescent medicine 161.12 (2007): 1140-1146.