2007 yılında Calgary Ünversitesi’nde yapılan bir çalışmada, ham balın öksürük semptomlarına karşı etkinliği araştırılmıştır. Çalışmaya 131 üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuk katılmış ve katılımcılar 4 gruba ayrılmıştır. Birinci gruba öksürük ilacı (dextromethorphan), ikinci gruba bal aromalı şurup üçüncü gruba ise sadece ham bal verilmiştir. Dördüncü grup ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; ham bal tüketen grubun öksürük semptomları ve hastalık gün sayısındaki iyileşmenin diğer gruplara kıyasla daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar; ham balın öksürük semptomlarını iyileştirmede etkili olduğu belirtmişlerdir.

Kaynak: Paul I, Beiler J, McMonagle A, Shaffer M, Duda L, Berlin C, “Effect of Honey, Dextromethorphan, and No Treatment on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Coughing Children and Their Parents”, Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(12):1140-1146.