Propolisin influenza virüsüne etkisi

İnfluenza

İnfluenza, şiddetli yorgunluk, baş ağrısı, titreme, kas ağrısı, ateş basması ve hafif öksürüğe sebep olan, virüs kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonudur. Günümüzde, virüslerin girişini bloke etmek veya bronşiyal epitel hücrelerin içindeki etkinliklerini inhibe etmek için birkaç farklı yöntem vardır. Piyasada bulunan birçok yaygın ilaca ek olarak, birkaç bitki, arı ürünleri ve nutrasötik benzer ilaç mekanizmaları yoluyla grip virüslerini inhibe edebilir ve hücreler tarafından üretilen sitokinleri azaltabilir.

Propolis

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda, içerdiği fenolik ve flavonoid bileşenler sayesinde insan sağlığını destekleyici etkiler gösterdiği bildirilmiştir.

Propolisin influenza Üzerine Etkisi

Propolis, hem anti-influenza hem de anti-enflamatuar özellikler sergileyen moleküler bileşenlere sahip en popüler doğal arı ürünlerinden biridir. Propolisin bu özellikleri içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid bileşenler sayesindedir. Özellikle Anadolu Propolisinin ieçrisinde 15 farklı polifenol bulunur. Bunlar Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Kafeik Asit, Kuersetin, Krisin, Epikateşin, P-Kumarik asit, Ferulik asit, t-Sinnamik asit, Apigenin, Pinosembrin, Luteolin, Hesperetin, P-Hidroksibenzoik asit, Resveratrol, Ramnetin bileşenleridir. Bu özelliğiyle propolis, influenza virüsüne karşı etkilidir.

Bilimsel Çalışmalar ile Propolisin İnfluenza Üzerine Etkisi

2008 yılında Kyushu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel çalışmada; propolisin özütlerinin influenza virüsüne karşı antiviral aktivite gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışmada virüsle enfekte bir gruba yedi gün boyunca günde üç kez 10 mg / kg oral yoldan propolis verilmiştir ve diğer bir gruba hiç propolis verilmemiştir. Sonuç olarak, propolis alan grubun semptomlarında iyileşme görüldüğü bulunmuştur. Bunun da propolisin antiviral özelliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Son olarak; Araştırmacılar influenza virüsüne yakalanan insanlarda da düzenli propolis kullanımının hastalığın semptomlarını azaltacağını vurgulamışlardır.

Reference: Shimizu T, Hino A, Tsutsumi A, Park Y, Watanabe W, Kurokawa M, 2008, “Anti-influenza virus activity of propolis in vitro and its efficacy against influenza infection in mice,” Antiviral Chemistry & Chemotherapy 19:7–1