Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Arı Ürünleri

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Arı Ürünleri

Çocuklarda sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, viral veya bakteri kaynaklı olabilir. Görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının %90-95’i viral sebepli olup ilk tedavi seçeneğinin antibiyotik olması doğru değildir. Antienflamatuvar, antiviral ve antibakteriyel etkilere sahip olan bal, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından üst solunum yolu enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde özellikle öksürüğü önleme amacıyla önerilmektedir. Arı sütünün ana bileşenlerinden 10-HDA antimiktobiyal etki gösterir. Propolis ise zengin polifenol içeriğine sahip doğal bir arı ürünüdür. Bu polifenoller antienflamatuvar, antiviral ve antimikrobiyal özellik sağlamaktadır. Propolisin önemli bileşenlerinden biri olan Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE) ise güçlü bir antimikrobiyal ve anti-inflamatuardır. Bilimsel çalışmalar, propolis ve arı sütünün sinerjik etki göstererek antioksidan aktiviteyi artırdığını ve bakteriyel motiliteyi azalttığını göstermektedir. Bilim insanları, arı sütü ve propolisin üst solunum yolu enfeksiyonlarında umut vaat eden iyileştirici doğal besin destekleri olduğunu belirtmiştir.

Bilimsel Araştırmalarda Propolis ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları

2004 yılında yürütülen 12 haftalık çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, 1-5 yaş arasında çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarında propolis içeren destek uygulamasının etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan 1-5 yaş aralığında üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan 430 çocuk, şurup tedavisi ve propolis (50 mg/ml) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma sonucunda araştırmacılar propolis tüketiminin çocuklarda sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarını önleyici etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Propolisin antibakteriyel, antiviral ve antimikrobiyal özelliğiyle solunum yollarında lokal virüs ve bakteri birikiminin önüne geçtiğini bildirmişlerdir.

Kaynaklar:
Yuksel, Sevda, and Sumeyya Akyol. “The consumption of propolis and royal jelly in preventing upper respiratory tract infections and as dietary supplementation in children.” Journal of intercultural ethnopharmacology 5.3 (2016): 308.
Cohen, H. A., Varsano, I., Kahan, E., Sarrell, E. M., & Uziel, Y. (2004). Effectiveness of an herbal preparation containing echinacea, propolis, and vitamin C in preventing respiratory tract infections in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 158(3), 217-221.