Anadolu Propolisi, D3 ve K2 Vitaminlerinin Kalp Sağlığındaki Önemi

Anadolu Propolisi, D3 ve K2 Vitaminlerinin Kalp Sağlığındaki Önemi

Pandemide artan propolis tüketiminin yanında vitamin ve mineral desteklerinin kullanımı da ciddi oranlarda arttı. Bağışıklığımızı güçlendirmek ve kalp sağlığımızı desteklemek için sağlıklı beslenme düzenimize destek olarak Anadolu propolisi, D3 ve K2 vitaminlerini dahil edebiliriz. D ve K vitaminlerinin bir arada çalışarak kalsiyum ve fosforun normal emilimini; buna bağlı olarak kemik ve kalp sağlığını destekliyor. Propolis de güçlü antioksidan kapasitesiyle, bu iki vitaminin işlevine destekçi oluyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıklar gelmektedir. K2 vitamini; vücutta pıhtılaşma faktörleri, kemiklerde bulunan osteokalsin proteini ve damar duvarı yapısındaki protein gibi birçok proteinin yapısında bulunur. D ve K vitaminleri birlikte çalışarak, kanda kalsiyum dengesinin korunmasına yardımcı olur. Özellikle; K2 vitamini kalsiyumun damar ve böbrek gibi dokularda birikmesini azaltarak damarların kireçlenmesini önlemeyi yardımcı olur.
Bu sebeple; K2 vitamini kalp sağlığı açısından kritik önem taşır. Propolis ise antienflamatuvar özelliğiyle kalp ve damar sağlığı dostu doğal bir besin ögesidir. Bilimsel araştırmalar incelendiğinde, propolis ve yapısındaki fenoliklerin antienflamatuvar etkiye sahip olduğu; kalp sağlığı üzerinde olumlu etki gösterdiği gözlenmiştir. Bilimsel araştırmalar, propolis, D3 ve K2 vitaminlerinin kalp sağlığını destekleyici bileşenler olduğunu bildirmektedir.

Bilimsel Çalışmalar Ne Söylüyor?

2020 yılında Wageningen Üniversitesi’nde yapılan bilimsel araştırmada, D3 ve K2 vitaminlerinin beraber alımının COVID-19 ölüm oranlarınının azaltılmasına potansiyel katkısı araştırılmıştır. Yapılan son klinik çalışmalar, D3 vitamini alan COVID-19 enfeksiyonlu hastaların ölüm oranlarının daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca D3 vitamini desteğinin antienflamatuvar mekanizmalarda rol aldığı ve savunma sistemimizde rol alan interlökin 10’un artışını sağladığı bilinmektedir. Düzenli olarak D3 vitamini desteğinin kalsiyum yüksekliğine sebep olacağı ve buna bağlı olarak K2 vitamini yetersizliğine yol açacağı bildirilmiştir. Araştırmacılar, enfeksiyona bağlı ölüm sıklığının azaltılmasında D3 vitamini desteği kullanılırken, Arterioskleroz (Damar Sertliği) ve Osteoporoz (Kemik Erimesi) gibi yan etkilerin önüne geçmek amacıyla K2 desteğini şiddetle tavsiye etmektedir. Bu anlamda güçlü bir antiviral ve antienflamatuvar olan Anadolu propolisinin yanında D3 ve K2 vitaminlerinide beslenmeye dahil edilmesi, kemik, kalp ve damar sağlığımızı desteklemek adına önemli bir adım olacaktır.

References:

1. Suna, Gülen, and Aylin Ayaz. “K vitamininin Kardiyovasküler Sağlık Üzerine Etkisi: Güncel Yaklaşımlar.” Beslenme ve Diyet Dergisi 45.1 (2017): 61-69.
2. Küşümler, Aylin Seylam, and Ayça Çelebi. “Propolis ve Sağlık Üzerine Etkileri.” Akademik Gıda 19.1 (2021): 89-97.
3. Goddek, Simon. “Vitamin D3 and K2 and their potential contribution to reducing the COVID-19 mortality rate.” International Journal of Infectious Diseases 99 (2020): 286-290.