Nihon Üniversitesi’nde yapılan bir bilimsel calışmada arı sütünün diyabetik ratlarda inflamasyon, kan şekeri ve kolajen sentezine etkisi araştırılmıştır. 4 gruba ayrılan ratlardan ilk 3 gruba sırasıyla, vücut ağırlıkları başına günde 10, 100 ve 1000 mg arı sütü verilmiştir. 4. Grup kontrol olarak tutulup, hiç arı sütü verilmemiştir. 4 hafta sonunda, arı sütü takviyesi alan ratların vücutlarında kolajen sentezinin arttığı ve yaralarının daha çabuk iyileştiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak arı sütünün vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olduğu, cildi beslediği ve yaraların iyileşme sürecini kısalttığı belirtilmiştir.

 

Kaynak: Fujii A, Kobayashi S, Kuboyama N, Furukawa Y, Kaneko Y, Ishihama S, Yamamoto H, Tamura T, Augmentation of Wound Healing by Royal Jelly in Streptozotocin-Diabetic Rats, Japan J, Pharmacol, 53, 331-337.