Arı sütü, arıların kendi vücutlarından salgıladıkları çok değerli bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovanda yavru arıları ve kraliçe arıyı beslemek için kullanılır. Kovandaki işçi arılar yalnızca 45 gün yaşarken, hayatı boyunca arı sütü ile beslenen kraliçe arı 5-7 yıl arası yaşar. Diğer arılardan 2 kat daha fazla gelişir ve her gün kovana 2000 yumurta bırakarak koloninin devamlılığını sağlar.

Arı sütü, bileşiminde doğal olarak protein, karbonhidrat ve lipitlerin yanı sıra organik asitler, aminoasitler, enzimler, A, E, D, B grubu vitaminleri (B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12), C vitamini ve çinko, magnezyum, demir, kalsiyum, bakır gibi önemli mineralleri içerir. Bunun yanında, başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA (10-hidroksidekanoik asit) organik bileşenleri de bulunur.

Arı sütü çocuklarda bağışıklığı güçlendiriyor

Zengin bileşenleri ile arı sütü çocuklarda bedensel ve zihinsel gelişimi destekleyici, iştah düzenleyici ve bağışıklığı arttırıcı etkilere sahiptir.  2016 yılında Assiut Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada; kronik, sebebi bilinmeyen, immünolojik bozukluklarla birlikte, birçok organ ve sistemi tutan bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematozus’lu (SLE) çocuklarda, arı sütü kullanımının hastalığın seyri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 40 çocuk katılmış; katılımcılardan 20 kişi deney grubunu, 20 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu arı sütü alırken, kontrol grubu hiç arı sütü almamıştır. Çalışmanın sonucunda arı sütü takviyesi alan grubun bağışıklık hücrelerinin sayısında artış olmuştur. Bu çalışma, arı sütünün bağışıklık sistemi üzerine önemli rol oynadığını ortaya koymuştur ve hastalık döneminde semptomların azalmasını desteklediğini de göstermiştir (1).

Çocukların büyüme ve gelişmelerine destek olmak ve aynı zamanda bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak amacıyla, arı sütünü ham balla karışık olarak her gün 1 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Ham balla karıştırıldığında arı sütünün vücutta emilimi artmaktadır.

Yetişkinlerde kalp ve damar hastalıklarına karşı arı sütü

Bilimsel kaynaklarda arı sütünün, yetişkinlerde enerji ve zindelik arttırıcı, doğurganlık geliştirici (sperm sayısı ve yumurta kalitesini arttırıcı), kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu ve ciltte kolajen sentezini arttırıcı özellikleri olduğu belirtilmektedir.

2017 yılında Chung Shan Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize plasebo kontrollü bilimsel bir çalışmada, arı sütünün yüksek kolesterol seviyesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya, yüksek kolesterol hastası 40 kişi katılmıştır. Katılımcılar deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmışlardır. Deney grubuna 3 ay boyunca günde 350 mg arı sütü verilmiştir. Kontrol grubu ise hiç arı sütü almamıştır. Çalışmada, arı sütü takviyesi alan bireylerin toplam trigliserit, LDL (kötü huylu kolesterol) ve toplam kolesterol, seviyelerinin düşüş göstererek, normal aralığa geldiği tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, 3 ay boyunca arı sütü  takviyesi alan grubun kardiyovasküler hastalık riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, kalp sağlığı açısından düzenli olarak arı sütü tüketimini önermişlerdir.

Kaynaklar:

  1. Kunugi, Hiroshi, and Amira Mohammed Ali. “Royal jelly and its components promote healthy aging and longevity: from animal models to humans.” International journal of molecular sciences 20.19 (2019): 4662.
  2. Zahran A, Elsayh K, Saad K, Eloseily E, Osman N, Alblihed M, Badr G, Mahmoud M, Effects of royal jelly supplementation on regulatory T cells in children with SLE, Food & Nutrition Research 2016.
  3. Chiu, Hui-Fang, et al. “Hypocholesterolemic efficacy of royal jelly in healthy mild hypercholesterolemic adults.” Pharmaceutical biology 55.1 (2017): 497-502.