Propolis, tamamlayıcı tıpta yüzyıllar boyunca kullanılmış %100 doğal bir arı ürünüdür. Arılar (Apis mellifera) ağaçlardan topladığı bu reçineyi (propolisi) kovanlarını korumak için kullanırlar. Propolis Yunan dilindeki “Pro” (önü, öncesi) ve “polis” (sehir-topluluk) kelimelerinden türetilmiştir. Aristotle tarafinda verilen bu isim propolisin kovani koruma islevini ifade etmektedir. Yunanlılar ve Mısırlılar propolisi ilk defa antiseptik olarak kullanmışlardır. Mısırlılar ayrıca ilk dönemlerinden itibaren mumyalarını mikroplardan ve diğer parazitlerden korumak için propolis ile kaplamışlardır. 11. yüzyılda İbn-i Sina antiseptik özelliğinden dolayı askerlere yaralarını tedavi için propolisi tavsiye etmiştir. Ruslar 2. Dünya savaşında verem salgınını propolis ile yenmişlerdir. Hipokrat ise MÖ 460-357 yılları arasında reçetelerinde propolisi kullanmıştır. Orta Asya’da birçok cilt hastalığında propolis merhem olarak kullanılmıştır (Martinotti, S., and Ranzato, E., 2015. Propolis: a new frontier for wound healing?. Burns & Trauma, 3(1), p.9). Propolis tarihten günümüze pek çok alanda kullanılmış ve halen kullanılmaya devam edilmektedir. Propolis ile ilgili bilimsel veri tabanlarında bulunan yayın sayıları ise asagidaki gibidir. Bu verilerde gösteriyor ki; propolis cok uzun yillardan beri kullanilan bugun de degeri çok yuksek olan dogal bir ari urunudur.

Google Scholar: 110,000 yayın
Wiley Library; 2639 yayın
Science Direct; 4645 yayın
Pubmed; 3190 yayın.