2020/7, 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Bal Tebliği’nde balın ham halde tüketilmesi gerektiği yazılı olarak belgelendi. Ham bal; ısıl işlem görmemiş ve içerisindeki polenler tutulacak şekilde filtre edilmemiş baldır. Sadece içerisindeki gözle görülebilen yabancı maddeler süzülür ve kavanozlanır. Böylece bal kovandan gelen besin değeri korunarak raflarda yerini alır. Ham bal besin değeri açısından en değerli baldır. Aslında balın doğru tüketimi bu şekilde olmalıdır. Ham bal yüksek sıcaklıkta ısıl işlem görmediği için doğal olarak kristalleşir, yani donar. Ama balın bu hali ile tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Asıl şifasından yararlanabilmek için bal ham haliyle tüketilmelidir.

 

 

Fakat rafta gördüğümüz balların birçoğu aşırı ısıtılmakta (70-80 °C, 15-30 dk) ve ayrıca içindeki besin değerini sağlayan polenler filtre edilmektedir. Bu işlemler sadece, ballarının kristalleşmesini önlemek ve uzun süre raflarda sıvı, berrak kalmasını sağlamak için yapılmaktadır. Bu işlemler balın besin değerini azaltmaktadır. Halbuki balın kristalleşmesi doğal bir olaydır ve ısıtılmasına hiç gerek yoktur. Bal ham hali ile tüketildiğinde, vücudumuz balın içeriğinde bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan bileşenlerden faydalanabilir. Sonuç olarak etiket okumak, her gıdada olduğu gibi ballarda da çok önemlidir. Bal alırken etiketinde “Ham Bal” ifadesini mutlaka arayın. Arı varsa, hayat var! 🐝

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200422-13.htm