Arı Zehri Nedir?

Arı zehri, dişi işçi arılar tarafından üretilen ve alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan doğal bir toksindir. Arı zehri, içerdiği peptidler; amino asitler; mellitin, apamin, adolpin gibi özel bileşenlerle akne, sedef hastalığı, egzama ve atopik dermatit gibi cilt hastalıklarında potansiyel tedavi edici özelliğe sahiptir. Arı zehri, yeni nesil ilaçlar için umut vaad eden doğal bir arı ürünüdür.

Bilimsel Araştırmalarda Arı Zehrinin Faydaları

Güncel bilimsel araştırmalarda akne, alopesi (saçkıran), yaralar, atopik dermatit, melanom, photo-aging (güneş ışınlarına bağlı yaşlanma), egzama, sedef hastalığı ve vitiligo gibi cilt hastalıklarında arı zehrinin terapötik uygulamaları incelenmektedir. Akne, gelişiminde birçok faktörün yer aldığı kronik dermatolojik bir problemdir. Ciltte akne üzerine arı zehri uygulamasının değerlendirildiği araştırmalarda araştırmalarda, arı zehrinin akneye sebep olan inflamatuar belirteçlerin üretimini belirgin olarak düşürdüğü görülmüştür. Arı zehri, akne tedavisinde umut vaad eden alternatif çözümler arasında yer almaktadır.
Arı zehri, çeşitli inflamatuar cilt hastalıkları ve bakteriyel enfeksiyonlar için geleneksel bir tedavi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda, arı zehri içeren topikal kremin cilt enfeksiyonlarında görülen yaraların iyileşmesini hızlandıran etkili bir antimikrobiyal bileşen olduğu ortaya konmuştur.

Bilimsel Çalışmalarda Arı Zehrinin Atopik Dermatit Üzerine Etkisi

Yapılan bilimsel çalışmalar, inflamatuar deri hastalıklarında arı zehri uygulamasının potansiyel antibakteriyel etki gösterdiğini bildirmektedir. Atopik Dermatit kusurlu cilt bariyeri, egzama, kaşıntı, kuru ve alerjik cilt ile karakterize olan kronik inflamatuar deri hastalığıdır. 2016 yılında Kore’de yürütülen çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, arı zehrinin atopik dermatit üzerine etkisi incelenmiştir.136 atopik dermatit hastası 2 gruba ayrılarak 4 hafta süreyle takip edilmiştir. Çalışmada deney grubunda tüm vücuda arı zehri içeren karışım günde 2 kez uygulanırken, kontrol grubuna ise arı zehri içermeyen bir karışım uygulanmıştır. Çalışmanın 2 ve 4. haftalarında, katılımcıların egzama şiddet skorları (EASI), epidermal su kayıpları ve kaşıntı skorları (VAS) değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, arı zehri uygulanan grubun egzama şiddeti ve kaşıntı skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Çalışma sonucunda, arı zehrinin atopik dermatit için güvenli ve etkili bir seçenek olabileceği bildirilmiştir.

Kaynaklar:
1. Pak, Sok Cheon. “Health benefits and uses in medicine of bee venom.” Bee Products-Chemical and Biological Properties. Springer, Cham, 2017. 287-306.
2. You, Chung Eui, et al. “Effects of emollient containing bee venom on atopic dermatitis: A double-blinded, randomized, base-controlled, multicenter study of 136 patients.” Annals of dermatology 28.5 (2016): 593.
3. Han, Sang Mi, et al. “Evaluation of anti‐acne property of purified bee venom serum in humans.” Journal of cosmetic dermatology 15.4 (2016): 324-329.
4. Choi, Ji Hae, et al. “Melittin, a honeybee venom derived antimicrobial peptide, may target methicillin resistant Staphylococcus aureus.” Molecular medicine reports 12.5 (2015): 6483-6490.