2010 yılında Kyung Hee Üniversitesi’nde yapılan çalışmada; Arı sütünün insan derisindeki ultraviyole ışınlardan (UVB) kaynaklı erken yaşlanma üzerindeki etkileri incelendi. Çalışmanın sonucunda UVB ışınına maruz kalmış insan derisi üzerine uygulanan arı sütünün; kolajen sentezini arttırarak cildi UVB kaynaklı erken yaşlanmadan korumaya yardımcı olduğu tespit edilmiştir.


Kaynak: Park H, Hwang E, Lee K, Han S, Cho Y,Kim S, Royal Jelly Protects Against Ultraviolet B–Induced Photoaging in Human Skin Fibroblasts via Enhancing Collagen Production, J Med Food 14 (9) 2011, 899–906.