Arı ekmeği, polenin fermente halidir. Arı kendi enzimleri ile polenin dış zarını parçalar ve bu esnada bir fermentasyon işlemi gerçekleşir. Bu fermentasyonda da yararlı bakteriler açığa çıkar. Bunlar Lactobacillus bakterileridir. Bu sayede de arı ekmeği, doğal probiyotik gıda özelliği gösterir. Probiyotikler, bağırsaklarımız için dost bakterilerdir. Aynı zamanda, bağışıklık sistemini koruma ve güçlendirmede de oldukça etkilidir. 2006 yılında Christian Albrechts Üniversitesi’nde yapılan çift, kör, randomize kontrollü bir çalışmada, düzenli probiyotik tüketiminin viral solunum yolu enfeksiyonları üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmaya 479 kişi katılmıştır. Katılımcılar 2 gruba ayrılmıştır. Bir grup probiyotik takviyesi alırken diğer grup hiç probiyotik almamıştır. Çalışmanın sonucunda probiyotik takviyesi alan grubun solunum yolu enfeksiyonlarında görülen semptomlar da azalma olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, viral solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine destek olarak probiyotik kullanımını önermişlerdir. Bu sebeple probiyotik özellik gösteren ve tamamen doğal bir arı ürünü olan arı ekmeğinden gün içerisinde 6-12 adet doğrudan ya da sevdiğiniz ılık veya soğuk gıdaların içerisine ilave ederek tüketmenizi öneririm.

Kaynaklar:
1. Kieliszek, Marek, et al. “”Pollen and bee bread as new health-oriented products: A review.”” Trends in Food Science & Technology 71 (2018): 170-180.
2. De Vrese, Michael, et al. “”Probiotic bacteria reduced duration and severity but not the incidence of common cold episodes in a double blind, randomized, controlled trial.”” Vaccine 24.44-46 (2006): 6670-6674.