Arı Ekmeği Nedir?

Arı ekmeği, polenin dış zarının arının kendi enzimleriyle sindirilip bütün besin içeriğini açığa çıkardığı tamamen doğal bir arı ürünüdür. Kısaca, polenin fermente halidir. Enzimlerle polenin dış zarının parçalanması bir fermentasyon işlemi olup, bu fermentasyon ile yararlı bakteriler gelişmektedir.
Arı poleni, arı ekmeğine dönüştürüldüğünde insan sindirim sisteminde daha kolay sindirilebilir hale gelir. Bunun sebebi fermentasyonun etkisiyle polenin eksin tabakasında kısmen bir parçalanma olmasıdır. Böylece arı ekmeği, arı polenine göre daha zengin besin içeriğine sahip olur. Vitamin ve mineral içeriğiyle doğurganlığı destekler. Arı ekmeğinin protein içeriği de oldukça yüksektir. Yaklaşık %35 oranında protein içerir.
Ayrıca A, D, E, K, B grubu vitaminleri, magnezyum, kalsiyum, çinko ve demir mineralleri açısından da zengin olduğu bilimsel kaynaklarda belirtilir. Besin içeriğiyle antiviral, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, antitümör ve antihipertansif etkiler gösterir.

Bilimsel Çalışmalarda Arı Ekmeğinin Etkisi

Obezite ve hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıkların gelişimine sebep olan ana risk faktörlerindendir.
2021 yılında, Sains Malaysia Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, arı ekmeği desteğinin obeziteli ratların kardiyovasküler hastalık gelişim riskleri üzerine etkisi incelenmiştir.
6 hafta süren çalışmaya katılan 40 rat, dört gruba ayrılmıştır.
Birinci grup, normal kontrol grubudur.
İkinci grup, obez kontrol grubudur.
Üçüncü grup, 0.5 g/kg/gün arı ekmeği desteği alan deney grubudur.
Dördüncü grup ise 10 mg/kg/gün orlistat (obezite tedavisinde kullanılan bir ilaç) desteği alan deney grubudur.
Çalışmanın sonucunda, grupların biyolojik belirteçleri değerlendirildiğinde arı ekmeği desteğinin lipid (yağ) profili ve diğer kan belirteçlerini iyileştirdiği görülmüştür. Araştırmacılar, arı ekmeği desteğinin obeziteye bağlı kardiyovasküler hastalıkların gelişim riskinin azaltılmasında etkili bir destek olduğunu bildirmişlerdir.

Kaynak: Othman, Zaidatul Akmal, et al. “Bee Bread Ameliorates Vascular Inflammation and Impaired Vasorelaxation in Obesity-Induced Vascular Damage Rat
Model: The Role of eNOS/NO/cGMP-Signaling Pathway.” International journal of molecular sciences 22.8 (2021): 4225.