Propolisin meme kanseri üzerine etkisi

Propolis Nedir?

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini ve arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.

Propolis-Kanser

Güçlü bir antioksidan olan propolisin antikanserojen ve antienflamatuvar özellikleri de bulunmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda propolisin kanserli hücrelerin sayısını azalttığı gözlemlenirken, sağlıklı dokuya hiçbir şekilde zarar vermediği belirtilmiştir. Araştırmacılar kanser vakalarında en az %30 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla tüketilmesini tavsiye etmektedir.

Bilimsel Yayınlar Ne Söylüyor?

2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılan çalışmada; kadınlarda yaygın olarak görülen meme kanseri hücrelerinde, in vitro koşullarda, hücre kültürü yöntemi kullanılarak, propolisin sitotoksik ve apoptotik (kanseri yok edici) etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada; farklı bölgelere (Arjantin, Çin, Türkiye)’ye ait 8 propolis ekstraktının meme kanseri hücresi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de üretilen Anadolu Propolisinin tümör belirteci özellik gösterdiğini ve kanser hücreleri üzerinde en etkili sonucu verdiği ortaya konulmuştur.

2019 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, farklı propolis özütü örneklerinin fenolik içerikleri ve meme kanseri hücreleri üzerindeki etkileri incelenmiştir.  Çalışmada Arjantin, Çin ve Türkiye’den Anadolu propolisi özütü örnekleri incelenmiştir. Toplanan örneklerin meme kanseri hücreleri üzerindeki baskılayıcı etkisinin içerdikleri fenolik bileşenlerin miktarı ve çeşitlerine bağlı olarak farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Çalışmanın sonucunda, Çin’den alınan propolis özütü örneğinin etki göstermediği, Anadolu propolisi özütünün ise diğer propolis örneklerine kıyasla daha yüksek fenolik bileşen içeriği ve meme kanseri hücrelerini baskılama potansiyeli gösterdiği görülmüştür.

2018 yılında Türkiye’de yapılan bir diğer bilimsel çalışmada, Anadolu propolisinin kimyasal kompozisyonu, antioksidan kapasitesi, meme kanseri hücrelerinde koruyucu etkisi ve fibroblastlar üzerindeki proliferatif etkisi incelenmiştir. Anadolu propolisinin ana bileşenleri pinosembrin, krisin, galangin, pinobanksin, pinostrobin, kafeik asit, p-kumarik asit, ferrulik asit ve t-sinamik asit olarak sıralanmıştır. Araştırma sonuçlarında, yüksek antioksidan kapasiteye sahip olan Anadolu propolisi örneklerinin meme kanseri hücrelerinin çoğalmasını baskılarken dermal fibroblastlarda koruyucu etki gösterdiği ortaya konulmuştur.

Kaynaklar:

  1. Saygılı N, Kahraman Ö, Kısakesen H, Yılmaz E, Aydoğan H, Bilgiç S, Öztürk T, Seyhan M , Eronat A , Tüzüner M, Öztürk O, Farklı Coğrafik Orijinli Propolislerin MCF7 Meme Kanseri Hücrelerindeki miRNA Ekspresyon Profiline Etkileri, 2012.
  2. Ozdal, Tugba, et al. “Evaluation of Turkish propolis for its chemical composition, antioxidant capacity, anti-proliferative effect on several human breast cancer cell lines and proliferative effect on fibroblasts and mouse mesenchymal stem cell line.” Journal of Apicultural Research 57.5 (2018): 627-638.
  3. Sawicka, Diana, et al. “The anticancer activity of propolis.” Folia Histochemica et Cytobiologica 50.1 (2012): 25-37.