Propolis Nedir?

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Arılar petek gözlerini önce propolis ile kaplar sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Ayrıca arılar, propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır.

Anadolu Propolisin Farkı Nedir?

Anadolu coğrafyası, bulunduğu konum itibariyle endemik bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengindir. Bu bölgeden elde edilen Anadolu propolisi de yüksek kalite ve besin içeriğine sahiptir. Öncelikle Anadolu propolisi Dünya’da fenolik zenginliği ve çeşitliliği açısından en değerli propolistir. Genellikle poplar (kavakgiller familyası) tipi olan, Anadolu Propolisi’nin rengi kahverengidir. Özütlendiğinde de rengi açık kahveden koyu kahveye kadar değişir. Suya karışır özellikte olan Anadolu Propolisi Özütü, suya damlatıldığında da suyun rengini sarı yapar. Kokusu kendine hastır.

 

Anadolu propolisi içeriğinde en az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen bulundurur. Bu bileşenler; kafeik asit fenetil ester, kafeik asit, kuersetin, galangin, klorojenik asit, linolenik asit, palmitik asit, hidroksitirosol, kumarik asit, apigenin, krisin ve pinosembrindir. Anadolu propolisi, bu bileşenler ile yüksek antioksidan etki gösterir ve bağışıklık sistemimizi destekler.

Yürütülen bilimsel araştırmalar, Anadolu propolisinin solunum yolu hastalıkları, üriner sistem enfeksiyonları, gastrointestinal hastalıklar, cilt hastalıkları, yara ve yanıklar, kanser, diyabet ve son olarak COVID-19’un tedavisinde destek olarak kullanımının fayda sağladığını göstermektedir.

Anadolu Propolisinin Covıd-19 Üzerine Etkisi ile ilgili Bilimsel Yayınlar

 

2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde in vitro koşullarda yapılan bilimsel çalışmada, BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın içeriğinde doğal olarak bulunan fenolik ve flavonoid yani antioksidan bileşenlerin koronavirüs enfeksiyonuna karşı etkileri değerlendirilmiştir.

 

Çalışmada 2 propolis ürünü kullanılmıştır:

 • Ham propolis ekstrakte edilmiş olarak
 • Hazır ekstakte edilmiş, yerli ticari bir marka (BEE’O UP)

 

Çalışmanın sonucunda; Anadolu Propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Hesperitin, Kafeik Asit, Kuarsetin, Pinosembrin, Galanjin flavonoidlerinin SARS-CoV-2 virüsünün ACE-2 reseptörüne bağlanmayı önleyici etki gösterilmiş ve virüslerin bağlanmasına engel olduğu ve dolayısıyla enfeksiyon gelişmesinin de engellendiği belirtilmiştir.

 

2021 yılı Nisan ayında, Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan, “COVID-19 VE ANADOLU PROPOLİSİ: BİR OLGU SUNUMU’’ isimli olgu raporunda; Korona testi pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın medikal tedavi sürecinde BEE’O UP %30 Propolis Damla kullanımı ve hastalık sürecine etkisi bildirilmiştir.

 

 • Hastaneye yatışının 3. günü şiddetli solunum yetmezliğine bağlı olarak yoğun bakıma sevk edilmiştir.
 • Tedavisini düzenleyen hekim destek tedavi olarak BEE’O UP %30 Propolis Damla alımına karar vermiştir.
 • Günlük 20 damla BEE’O UP %30 Propolis Damla, etkisini 3. günde nefes almada rahatlama olarak göstermiştir. 7. gününde ise hasta yoğun bakımdan çıkarılmış ve mekanik solunum desteği kesilmiştir. 10. günde akciğer görüntülemesinde belirgin iyileşme, 15. gün kontrolünde akciğerlerinin tamamen iyileştiği bildirilmiştir.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi sağlık çalışanları üzerinde BEE’O UP %30 Propolis Damla’nın COVID-19’a karşı etkisi araştırılmıştır.

209 sağlık çalışanının katıldığı çalışmada,

DENEY GRUBU: 102 kişi 1 ay boyunca BEE’O UP %30 Propolis Damla almıştır. KONTROL GRUBU: 102 kişi herhangi bir tedavi almadan takip edildi.

 • Planlanan takip süresinde semptomatik vakalara göre, 1. ayın sonunda tüm grupların PCR analiz sonuçları değerlendirildi.
 • Takip süresi sonunda; %30 Damla içeren BEE’O UP %30 Propolis Damla alan 102 katılımcı olan grupta sadece 2 katılımcıda COVID-19 PCR pozitifliği tespit edildi. Diğer yandan ise; kontrol kolu olarak takip edilen grupta 102 katılımcının 14’ünde COVID-19 PCR test pozitif tanısı elde edildi.
 • COVID-19’a karşı ve kontrol grubuna kıyasla BEE’O UP %30 Propolis Damla alan grupta yaklaşık olarak %98 oranında istatistiksel anlamlı oranda koruyuculuk tespit edilmiştir.

Kaynaklar:

 1. Guler H et al. Investigation of potential inhibitor properties of ethanolic propolis extracts against ACE-II receptors for COVID-19 treatment by Molecular Docking Study.
 2. Duygu Zorlu. Covid-19 and Anatolian Propolis: A Case Report. Acta Medica Mediterra- nea, 2021, 37: 1229. DOI:10.19193 / 0393-6384_2021_2_188
 3. Bilir, O., Kocak, A. O., & Atas, I. (2021). Evaluation of the Effect of Anatolian Propolis on Covid-19 in Healthcare Professionals: Effect of Anatolian Propolis on Covid-19. ScienceOpen Preprints.